Aardgas belastingvrij voor beroepsvaart

Aardgas als brandstof voor scheepsmotoren wordt waarschijnlijk belastingvrij.

Staatssecretaris van Financiën Wekers heeft de Tweede Kamerleden Jansen en Bashir, beiden van de SP, toegezegd te onderzoeken hoe de energiebelasting die op samengeperst aardgas wordt geheven kan worden teruggegeven wanneer dit aardgas door de beroepsvaart wordt gebruikt. De beide Kamerleden hadden de staatssecretaris hierom gevraagd. Samengeperst aardgas (compressed natural gas) wordt onder meer gebruikt voor de aandrijving van aardgasgasmotoren in Amsterdamse rondvaartboten. (HH)

Bron: Schuttevaer, 12 september 2011

Beleid UMTS masten wordt versoepelt

Tijdens de afgelopen commissie Stadsontwikkeling van maandag 4 april stond een brief van het College ter discussie omtrent het soepeler maken van het beleid inzake de plaatsing van UMTS masten.

In het verleden is de SP hier altijd zeer kritisch over geweest in verband met de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Toenmalig raadslid Farshad Bashir heeft toen ook een motie mede ondertekend om die zorg te uiten.

Echter nu een aantal jaar later en een groot aantal wetenschappelijk onderzoeken verder, moeten we vaststellen dat de gevreesde gezondheidrisico’s zich (nog) niet hebben voorgedaan.

Ook in overleg met de Tweede Kamerfractie van de SP, waar een aantal specialisten zitten op dit gebied, heeft de SP gezegd dat de versoepeling van het beleid akkoord is.

De versoepeling is daarnaast ook uit juridisch oogpunt noodzakelijk, omdat het oude beleid onder de huidige regels, niet toelaatbaar is.

Uiteraard blijven we het wel goed in de gaten houden dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Mocht dit wel het geval zijn, zal de SP de eerste zijn die hierover aan de bel trekt en dan het beleid weer bijstuurt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 april 2011

Kamer wil fijne weten van OV-blunders

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil voor dinsdagmiddag cijfers zien over het aantal ‘ongelukjes’ met de OV-chipkaart in Friesland.

Een kamermeerderheid twijfelt of het handig is om juist in onze provincie de strippenkaart per 23 december af te schaffen. Fryslân krijgt op eigen verzoek toestemming om straks alleen nog met de OV-chipkaart te werken. Vlekkeloos loopt de introductie nog nergens. Reizigers vergeten bijvoorbeeld uit te checken of betalen dubbele tarieven.

PvdA en SP willen dat verkeersminister Melanie Schultz daarom eerst over de brug komt met cijfers over deze zogenoemde ‘incomplete transacties’. Ze willen cijfers zien van Friesland, Rotterdam, Amsterdam en Oost-Nederland. Verder willen kamerleden weten hoe vaak het voorkomt dat Friese reizigers dubbele opstaptarieven moeten betalen, doordat ze van vervoerder wisselen. De SP wil maandelijkse cijfers, tot twee jaar terug.

PvdA-kamerlid Jacques Monasch uit Sneek spreekt ook zijn ongerustheid uit. ,,De regionale trein (Arriva) moet de chipkaart nog introduceren. In Groningen en Drenthe is het ‘tot nader order’ uitgesteld, waardoor het reizen wordt bemoeilijkt.”

SP-kamerlid Farshad Bashir snapt niet waarom vervoerders op de eilanden wel met papieren kaartjes mogen werken en de rest van het land straks niet meer. ,,Is dit geen selectief beleid waarbij de minister wel luistert naar de uitzonderingswensen van vervoerders, maar niet naar die van een zeer groot aantal reizigers?”

Alle fracties hebben schriftelijk vragen in mogen dienen. Schultz moet die voor dinsdag 12 uur beantwoorden.
Bevallen haar replieken niet, dat volgt zo snel mogelijk een debat over de kwestie.

Bron: Leeuwarder Courant, 27 november 2010

Kamer: behoud strippenkaart

Vanwege chaotische invoering OV-chipkaart

* Gebrekkige kaart niet verplicht maken
* Twijfel door uitstel in Groningen en Drenthe
* Percentage foute ‘uitcheckers’ te hoog

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer is niet gerust op het schrappen van de strippenkaart in het Friese openbaar vervoer per 23 december.

SP, VVD en GroenLinks zijn fel tegen, de PvdA twijfelt. ,,De afspraak met de minister is en was dat eerst de grote problemen zouden worden opgelost”, aldus SP’er Farshad Bashir. ,,Tot die tijd moet de reiziger niet verplicht worden deze gebrekkige kaart te gebruiken.”

De introductie van de OV-chipkaart verloopt chaotisch. Reizigers worstelen met dubbele opstaptarieven en het ontbreekt aan samenwerking tussen vervoerders. Verkeersminister Melanie Schultz wil, op verzoek van Fryslân, de strippenkaart taboe verklaren in onze provincie.

,,Nu niet”, concludeert VVD’er Charlie Aptroot, ,,pas als de OV-chip foutloos en bij alle vervoerders werkt.” PvdA’er Jacques Monasch uit Sneek was vóór, maar twijfelt nu invoering in Drenthe en Groningen wordt uitgesteld. ,,Ik wil zeker weten dat we geen dubbele opstaptarieven krijgen voor mensen die twee provincies aandoen.”

Partijgenoot Lutz Jacobi uit Wergea is tegen. ,,It is te betiid. Ik begryp wier net werom Adema dit wol. Hy wit ek dat it net wurket.” Ze vraagt zich ook af of Friesland, met relatief oude reizigers, geschikt is als pionier. ,,Ik hâld myn hert fêst foar âlde minsken.” Monasch deelt die vrees niet en wijst op de grote belangstelling voor infoavonden in Friesland.

GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent snapt de haast niet. ,,Eurlings was zo verstandig om de strippenkaart in Oost-Nederland voorlopig te behouden, in Friesland is de situatie absoluut niet beter.” Zij begint liever ergens anders. ,,Ik wijs maar op de hoge percentages foute ‘uitcheckers’ in Friesland: bij Connexxion 3,15 procent en bij Qbuzz zelfs 4 procent. Hoger dan waar ook.”

Het CDA is voor. ,,Er zullen vast nog wel wat aanloopproblemen zijn, maar per saldo heeft Friesland het goed op orde”, aldus Sander de Rouwe uit Bolsward.

,,De verwarring in de Kamer is ontstaan doordat een proef in Oost-Nederland eerder niet toegestaanwerd. Toen is blijkbaar de verwachting gewekt dat we helemaal niets meer zouden doen, maar zo is het niet”, zo laat woordvoeder Karin van Rooijen namens de minister weten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 november 2010

OV-chipkaart kost Fries 2 procent meer

LEEUWARDEN – Na het verdwijnen van de strippenkaart op 23 december is de reiziger in Friesland gemiddeld 2 procent duurder uit.

Fryslân mag de strippenkaart op genoemde datum afschaffen van minister Melanie Schultz van Hagen van infrastructuur en milieu. Gisteren maakte ze haar besluit bekend.

De gemiddelde kostenstijging bedraagt 2 procent, zegt de landelijke Commissie Kist in een begeleidende brief. Die toename past binnen de onzekerheidsmarge van +3 of -3 procent die de commissie hanteert en is daarom toegestaan.

De commissie waarschuwt voor een grotere stijging. Die doet zich voor als minder mensen dan verwacht overstappen van dure dagkaartjes naar de goedkopere OV-chipkaart.

Kist en de zijnen eisen dat het provinciebestuur hier nauwlettend op toeziet. Actieve communicatie om de reiziger tot overstappen te bewegen, is nodig. Als de kostenstijging doorzet, moet de provincie bovendien compenserende maatregelen treffen.

Gedeputeerde Piet Adema steunt die lijn. Over de 2 procent stijging zegt hij: ,,Dy falt binnen de marzje fan 3 persint. En dy stiging wurdt boppedat kompensearre trochdat de tariven yn 2011 net omheech geane.”

De minister vraagt een ,,ruimhartig, klantvriendelijk en laagdrempelig coulancebeleid” voor reizigers die vergaten uit te checken. Dit is een belangrijke factor in de hoeveelheid zogeheten incomplete transacties, die tussen de 3,15 en 4 procent schommelt.

Niet uitchecken kost de reiziger €4. Maar weinig mensen vragen dat geld terug.

De strippenkaart kan weg omdat het OV-chipkaartsysteem in Friesland volgens de minister werkt en stabiel is, het verkeer naar de buurprovincies goed geregeld is en er genoeg verkoop- en oplaadpunten zijn. Friesland telt 267 kaartautomaten, waarvan 212 in de bussen, en 80 andere verkooppunten. Op alle treinstations staan automaten.

Belangrijk is verder dat de vervoerbedrijven en het reizigersplatform Rocov Fryslân de afschaffing steunen. In Oost-Nederland is dit niet geval. De provincie is blij met het positieve besluit van de minister. Adema: ,,Wy ha ús wurk kennelik goed dien.”

De SP in de Tweede Kamer verzet zich tegen afschaffing van de strippenkaart. De problemen met de OV-chipkaart zijn nog te groot, zegt kamerlid Farshad Bashir, die een debat wil.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2010

Je kan het zo gek niet bedenken of het is aftrekbaar

Rechtvaardigheid is ver te zoeken

Farshad Bashir

Professor Leo Stevens hoopt dat minister De Jager mij met een kluitje in het riet stuurt. Stevens schrijft dat in zijn column in de rubriek Recht & belastingen in Het Financieele Dagblad van afgelopen donderdag.

Hij ageert tegen mijn – zoals hij het noemt – komkommertijd-Kamervragen over de aftrekbaarheid van de lidmaatschapskosten van de golfclub. In plaats van de aftrekbaarheid van de kosten van de golfclub ter discussie te stellen zou ik volgens Stevens beter kunnen beginnen over regeldruk.

De aanleiding voor mijn schriftelijke Kamervragen aan de minister was een bericht over de eigenares van een kledingzaak die meent dat ze de kosten van het lidmaatschap van de golfclub moet kunnen aftrekken van de belasting. De Belastingdienst gaf haar geen gelijk, waarop ze naar de rechter stapte.

Die merkte de kosten aan als representatiekosten, waarmee mogelijk ook het precedent wordt geschapen dat meer mensen de kosten van de golfclub voortaan kunnen aftrekken.

Het gaat natuurlijk niet om deze specifieke zaak zelf. Het is slechts één van de vele voorbeelden. Het is dan ook niet van belang dat de vrouw in kwestie wel of niet het drempelbedrag voor de aftrek haalde.

Aan de orde is hier waar we met z’n allen de grenzen stellen als het gaat om het in aftrek kunnen brengen van kosten van bedrijfsactiviteiten, die eerder op vrijetijdsbesteding lijken. Als je er al mee wegkomt dat je je klanten voor je kledingzaak werft bij de golfclub, waar houdt het dan op?

Tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of je kunt het aftrekken, de ene keer onder de noemer sponsorkosten, de andere keer onder de noemer representatiekosten. Denk maar aan kaarten voor een VIP-box, dure zeiltochten, racen op het autocircuit, de rotaryclub, noem maar op.

Volkomen doorgeslagen dus. Je zou zeggen dat het de hoogste tijd is voor betere regels. Emeritushoogleraar Stevens stelt echter dat door de aftrekbaarheid van de kosten te beperken, er meer regeldruk zou onstaan. Zo beredeneerd kun je echter beter flink wat aftrekposten afschaffen.

Maar dat is helemaal niet waar het hier in de eerste plaats om gaat. Waar het wel om gaat is hoe de overheid haar prioriteiten stelt. Door bezuinigingen van de overheid hebben bijvoorbeeld steeds minder kinderen de mogelijkheid om lid te worden van een sportclub.

Is het dan rechtvaardig om in een tijd van bezuinigingen wel de peperdure vrijetijdsbesteding van ondernemers mede door anderen te laten financieren?

De rechtvaardigheid is ver te zoeken. De grens is dan ook wat mij betreft hier bereikt. Er moet een einde komen aan het veel te gemakkelijk zetten van het stempel ‘zakelijk belang’ op persoonlijke hobby’s.

Farshad Bashir is lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij. Hij is woordvoerder fiscale zaken.

Bron: Het Financieele Dagblad, 20 september 2010

SP’er: ‘Huizinga moet privéjet zelf betalen!’

DEN HAAG – Minister Tineke Huizinga (ChristenUnie) uit Heerenveen moet de kosten van de huur van een privéjet om van Italië naar Den Haag te reizen zelf betalen.

Dat twittert het oud-Leeuwarder raadslid Farshad Bashir (SP). ,,Privéjet? Het is dus privé! Dus ook zelf betalen!”, schrijft hij.

Half augustus vloog Huizinga op kosten van haar ministerie heen en weer van haar vakantie-adres in Italië om een kabinetsvergadering in Den Haag bij te wonen.

De kosten bedroegen 11.800 euro.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 augustus 2010

Tweede Kamerleden SP beëdigd

De fractie in zijn nieuwe samenstelling

De 15 Tweede Kamerleden van de SP zijn vandaag in de Tweede Kamer beëdigd. Veertien van de vijftien zijn oudgedienden, die al eerder één of meerdere termijnen in de Tweede Kamer hebben gediend. Nine Kooiman, met haar nummer 15 hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst, legde vandaag voor het eerst de belofte af.

Bron: sp.nl, 17 juni 2010

Voor Aukje de Vries (VVD) blijft het spannend

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn vandaag, maar voor Aukje de Vries is de onzekerheid voorlopig nog niet voorbij. De VVD-fractievoorzitter in de Leeuwarder raad staat op de 42ste plaats voor haar partij: niet direct verkiesbaar, maar als er VVD-kamerleden doorschuiven naar het kabinet, vallen er wellicht genoeg zetels vrij.

Daarmee is ze de enige Leeuwarder die in de Tweede Kamer kan komen. Harry van der Molen (op plaats 43 voor het CDA) en Isabelle Diks (plaats 25 voor GroenLinks) maken nauwelijks kans. Vier vragen aan Aukje de Vries:

Rekent u vanavond al op een zetel?
Dan moet het wel heel gek lopen! Voor mij is het belangrijkst dat de VVD vanavond de grootste wordt en niet de PvdA. Dan kunnen we een kabinet smeden. Afhankelijk van hoeveel kamerleden er in het kabinet komen, maak ik misschien nog een kans. Maar natuurlijk maakt het wel een verschil of de VVD 30 of 35 zetels haalt.

De VVD stond veel slechter in de peilingen toen de kandidatenlijst bekend werd. Met uw 42ste plek leek u kansloos. Vorige week stond de VVD op 38 zetels en was een zetel binnen handbereik. Nu lijkt uw partij weer wat terug te zakken. Hoe voelt dat?
Je wordt soms wel wat heen en weer geslingerd, moet ik bekennen. Het is spannend. Veel mensen spreken me aan en zeggen: je komt erin, of juist niet. Ik heb mezelf altijd voor ogen gehouden dat alleen 9 juni telt. Peilingen zijn veel waard, maar vanavond weet ik meer.

De vorige Leeuwarder die in de Tweede Kamer kwam was Farshad Bashir van de SP, maar die verhuisde meteen naar Zoetermeer.
Dat doe ik in ieder geval niet. Ik houd van Friesland. Ik woon met veel plezier in Leeuwarden en met een appartement in Den Haag is dat goed te combineren. Kamerleden moeten voeding krijgen uit de regio. Dan moeten ze er ook wonen.

De afgelopen jaren zat er nooit een Fries voor de VVD in de Tweede Kamer. Naast Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen bent u straks misschien de tweede. Wat heeft u te bieden?
De Kamer kan wel wat meer Friese nuchterheid gebruiken, vind ik. Mijn eigen partij is redelijk nuchter en zakelijk, maar je moet ook bruggen kunnen bouwen. Ik ben nu acht jaar fractievoorzitter en ik heb geleerd meerderheden te vinden en coalities te smeden. Mijn interesse ligt bij economie, sociale zaken en de arbeidsmarkt. Daar heb ik veel ervaring mee. Bovendien weet ik op hoeveel regels gemeenten soms stuiten. Er zijn allemaal landelijke regelingen die ze moeten uitvoeren, terwijl ze er soms best van afwillen. Dat is ook makkelijk voor de burgers. In de Kamer kun je daar wat aan proberen te doen.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 juni 2010

Buitenlandse Friezen herdenken ook

Vandaag en morgen staat Nederland in het teken van de nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Wat betekenen deze dagen voor Friezen met een buitenlandse achtergrond?

Door Sanne Dijkstra

Farshad Bashir, politicus
Farshad Bashir is sinds 2008 Tweede Kamerlid namens de SP. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Leeuwarden. Bashir komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij vindt de herdenking nodig omdat we de slachtoffers moeten blijven herinneren. ,,Zeventig jaar is helemaal niet zo lang geleden. Er zijn nog heel veel mensen tussen ons die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Het blijft altijd een onderdeel van ons leven.” Bashir herdenkt op 4 mei niet alleen de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik denk ook aan de mensen die in Afghanistan nog steeds om het leven komen.” Hij ziet 5 mei als een dag om te feesten. ,,Maar het is wel belangrijk om er bij stil te staan dat we in een vrij land leven en dat we bepaalde vrijheden hebben zoals vrijheid van meningsuiting.”

Denise Rivera, zangeres Zangeres
Denise Rivera heeft een Boliviaanse moeder en een Nederlandse vader. Rivera’s vader maakte de oorlog mee en vertelde haar erover. ,,Door hem werd ik geconfronteerd met alle oorlogsverhalen. En op school las ik natuurlijk Anne Frank. Dan komt het toch wel dichtbij. Die verhalen maken het heel echt.” Rivera probeert haar kinderen te leren dat oorlog nergens toe leidt. ,,Oorlog is zinloos. Met woorden kun je veel meer bereiken.” Op 4 mei denkt ze echt aan de mensen die stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bevrijdingsdag vindt ze bijzonder. ,,Die dag is heel speciaal. Je moet dankbaar zijn voor wat je nu hebt. We moeten genieten van ons leven.” Bevrijdingsdag verbindt mensen, denkt Rivera. ,,Het is voor mij de dag waarop alle religies, rassen en culturen bij elkaar komen om vrede te vieren.”

Reza Ghoochannejhad, voetballer
Reza Ghoochannejhad speelt bij SC Cambuur en is van Iraanse komaf. Het belang van de dodenherdenking vindt hij vanzelfsprekend. ,,Natuurlijk sta je op 4 mei wel even stil, ter nagedachtenis aan de mensen die overleden zijn in de oorlog.” Ghoochannejhad denkt tijdens de herdenking aan de slachtoffers van alle oorlogen in de wereld. ,,Maar op deze dag vooral aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.” Op Bevrijdingsdag viert hij meestal feest. ,,Net als iedereen. Omdat je dan de bevrijding wilt vieren.” Echt een bijzondere feestdag vindt hij het niet. ,,Het is eigenlijk meer een feestdag zoals alle andere. Ik ga meestal gewoon even de stad in met vrienden, of naar een festival. Maar dit jaar moet ik het rustig aan doen in verband met de play-offs.”

Bron: Leeuwarder Courant, 4 mei 2010

Friesland straks met vijf kamerleden aan de bal?

Friesland heeft nu vier eigen kamerleden, na de verkiezingen worden het er vermoedelijk vijf. Hoe belangrijk is dat? En wat is een Fries kamerlid eigenlijk?

Door Nynke Smedeman

Oké, de wedstrijd is nog niet begonnen, maar Friesland lijkt redelijke kaarten te hebben voor de parlementsverkiezingen op 9 juni. Het mag straks vier, misschien zelfs vijf spelers opstellen. Zittende CDA’ers Joop Atsma en Sander de Rouwe en PvdA’ers Lutz Jacobi en nieuwkomer Jacques Monasch maken een goede kans op speelminuten in het Haagse. Als korpschef Magda Berndsen (D66, plek 3) in Friesland blijft wonen, zijn het er zelfs vijf.

Andere provincies komen er beduidend minder goed af. Zo blijft in Zeeland de teller steken op één kamerlid en moet Drenthe het doen met drie kandidaten. Naar inwonertal klopt de som ook aardig: Friesland heeft zo’n 650.000 inwoners en is dus goed voor zo’n vijf of zes van de 150 zetels die over alle 16,5 miljoen Nederlanders vergeven worden.

Dat de Friese kanshebbers vooral te vinden zijn in CDA- en PvdA-kringen hoeft niemand te verbazen. Niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal potentiële kiezers is van belang. Beide partijen zijn van oudsher sterk geworteld in plattelandsgebieden.

Een sterk regionale mix is dan belangrijk. Iedereen moet bij wijze van spreken kunnen stemmen op de buurman. Dat betekent wel dat het voor CDA’er Harry van der Molen, plek 44, lastig concurreren is met Sander de Rouwe (23) en Joop Atsma (7). Twee of drie Friezen vlak achter elkaar op de lijst, dat doe je niet. Wie weet hoe hoog De Rouwe was geëindigd als hij niet eerst Atsma voor zich moest dulden.

De PvdA komt dit keer met een sterk Randstedelijke top, pas vanaf halverwege de twintig doen regionalen mee. Een gebrek aan goede Friese kandidaten? We weten het niet. Hoe dan ook: dat de Amsterdamse Jacques Monasch wil verhuizen naar Sneek komt zijn partij vast goed uit.

De overige partijen hebben de regionale spreiding dit keer grotendeels losgelaten. Zo staat bij de ChristenUnie de eerste Fries, gedeputeerde Piet Adema, op plek 24. Noorderlingen gingen hem niet eens voor. Op de lijst van de PVV vinden we helemaal geen nog hier wonende Friezen.

Wie met een vergrootglas zoekt, vindt natuurlijk wel Fries bloed in de lagere regionen van bijna alle partijen. Deze provinciegenoten hebben een symbolische functie. Zij zijn de stemmentrekkers, bedoeld om provincies en stemmers te vriend te houden. Vaak willen deze lijstduwers niet eens de Kamer in, maar vinden ze het een eer of investeren ze in de toekomst als ze misschien wel naar Den Haag willen.

Denk in dit verband aan CDA’er Harry van der Molen uit Leeuwarden en SP’er Jos van der Horst uit Drachten (28). GroenLinksers Isabel Diks (25) en Irona Groeneveld (27) en ChristenUnie-gedeputeerde Piet Adema (24) willen de kamerbankjes niet in, maar zijn niet te beroerd hun naam uit te lenen.

Maar gelukkig kruipt er meer Fries bloed. Zo wemelt het op het Binnenhof van de buiten-Friezen, zij die in onze provincie geboren werden of er ooit een tijdje vertoefden maar inmiddels weer zijn verkast. Zo heeft de PVV Sietze Fritsma, D66 Pia Dijkstra, het CDA Eddy van Heijum en Sybrand van Haersma Buma, de PvdA Attje Kuiken en Diederik Samsom, de SP Farshad Bashir en Krista van Velzen, terwijl de VVD straks Malik Azmani, Betty de Boer en Halbe Zijlstra kan noteren als ooit-Friezen.

Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, maar is het niet per se. Deze mensen gelden namelijk niet als Fries kamerlid. Waarom niet? Simpelweg omdat de provincie er meestal niet meer aan heeft dan aan de andere 145 kamerleden die niet in Friesland wonen.

Toegegeven: wie ooit in Friesland woonde, heeft vast extra sympathie voor onze provincie. Maar in de praktijk levert dat weinig op. Speciale aandacht voor Friesland hadden bovengenoemde kamerleden niet of nauwelijks. Natuurlijk zetten ze zich bij tijd en wijle in voor Friese zaken, maar dat mag je van ieder kamerlid verwachten. Het is niet voor niets dat het provinciehuis de kieslijsten nauwlettend volgt.

Maakt het nou echt uit waar iemand woont? Een kamerlid zit voor het landsbelang, niet voor dat van Friesland, in de Kamer? Klopt, maar toch helpt het wel. De lijnen zijn korter, de taal vaak Fries. Bovendien moeten Friese kamerleden het, dat weten ze zelf als geen ander, vooral hebben van de stemmers in onze provincie.

Zij weten dat, hun partijen weten het, dus gunnen ze Friesland meer. Een pot geld voor een snelweg, een leuke proef, het wordt net allemaal wat makkelijker richting Friese grens geschoven.

Friesland doet met zijn kanshebbers keurig mee in de trend van deze verkiezingen om vooral met zittende kamerleden te komen. Atsma, De Rouwe, Jacobi, allen zitten ze al in Den Haag. Na de verkiezingen van 2006 keerden zeventig politici niet terug. Zo werd een schat aan parlementaire ervaring weggespoeld, luidde de kritiek. Daar lijkt men van geleerd te hebben. Als de partijen op 9 juni hetzelfde aantal zetels zouden halen als in 2006, zouden er ‘slechts’ 39 nieuwe kamerleden bijkomen.

Dromen kan altijd, dus heel misschien start Friesland na het fluitsignaal wel met zes kamerleden. Maar dat kan alleen als bookies ernaast zitten. Alleen dan maakt Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen, met haar plek 29 op de VVD-lijst, een kans. Bij topsport is alles mogelijk.

Bron: Leeuwarder Courant, 24 april 2010

Drachtster SP’er wil van supermarkt naar Kamer

DEN HAAG – Fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP in Smallingerland gaat voor zijn partij een poging doen in de Tweede Kamer te komen. De 52-jarige supermarktmanager uit Drachten staat op plek 28, wat het Haagse avontuur voorlopig behoorlijk onzeker maakt. De SP heeft nu 25 zetels en verliest in veel peilingen meer dan de helft.

Verder staan er geen Friezen op de lijst. Fractievoorzitter Ad van de Kolk van de SP in de provinciale staten solliciteerde ook, maar belandde niet op de kieslijst met 50 kandidaten.

Uit de drie noordelijke provincies staan verder alleen Hennie Hemmes (Oude Pekela, plek 29) en Jan Broekema (Assen, plek 39) op de lijst. Vreemd vindt Van der Horst dat niet. ,,Er wordt gekeken naar kwaliteit en dan kan het zo uitpakken.” Hij hoopt stiekem wel er een beetje van te profiteren. ,,Kan best zijn dat mensen zeggen: hé, er staat maar één Fries op, laat ik daar maar op stemmen.”

Van der Horst is sinds 2002 actief binnen de SP. Vanaf 2006 zit hij in de gemeenteraad van Smallingerland. Later werd hij fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter.

De partij had de Drachtster, die in een landelijk talentenklasje opgenomen was, al langer in de smiezen. Zowel voor het opleidingstraject als de kieslijst is hij gevraagd.

,,Daar was ik blij mee. Uit idealisme heb ik vrij snel ja gezegd. En het is natuurlijk een redelijke veilige plaats.”

Mocht hij het tot kamerlid schoppen, dan wil Van der Horst eigenlijk ook raadslid in Smallingerland blijven. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ik dat af zou zeggen en bovendien, het mag ook.”

De in Leeuwarden opgegroeide Fashid Bashir, nu ook al kamerlid, schopt het tot plek 14. Collega-kamerlid Krista van Velzen, geboren in Sint Nicolaasga, staat op eigen verzoek op plek 21. Beiden wonen zij niet meer in Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 maart 2010

Bekende namen bovenaan SP-lijst

DEN HAAG (GPD) – De SP kiest bij de komende Tweede Kamerverkiezingen voor ervaring. Hoog op de kandidatenlijst staan louter zittende kamerleden. Zo staan achter lijsttrekker Emile Roemer buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel op plek twee en Jan de Wit, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de kredietcrisis, op plek drie. Oud-Leeuwarder Farshad Bashir staat op veertien en moet vrezen voor zijn plek. De SP zegt met de lijst te kiezen voor ‘stabiliteit in crisistijd’. Het is de eerste partij die de conceptlijst voor de verkiezingen van 9 juni bekendmaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 maart 2010

‘Nederland veroveren’

PVV-leider Geert Wilders: ,,Wij gaan Nederland veroveren. Wij worden de grootste van het land.”

Premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende: ,,We hadden graag gezien dat het resultaat beter was geweest.”

PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom: ,,Verkiezingsdagen voelen als het oog van de orkaan. Bevreemdende rust tussen intense campagne en het pandemonium van de uitslagenavond.”

PVV-lijsttrekker Sietse Fritsma in Den Haag: ,,Wij gaan de gevestigde politiek helemaal gek maken.”

SP-kamerlid Farshad Bashir: ,,De uitslag is slecht, heel erg slecht voor de SP. Jammer. Het wordt dus keihard werken tot 9 juni.”

GroenLinks-leider Femke Halsema: ,,En ik heb me voorgenomen morgen eens een hele dag niet te praten (behalve met mijn liefsten) en ook niet te twitteren. Tot overmorgen!”

,,Die andere politieke leiders interesseren me eerlijk gezegd helemaal niets.” Wilders legt uit waarom hij niet aanschuift bij het slotdebat op tv.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 maart 2010

Voorlopig geen verbod op downloaden

De SP wil geen verbod op het downloaden van muziek, films en computerspelletjes, voordat er gezorgd worden voor goede, legale alternatieven. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir in reactie op het rapport van een werkgroep uit de Tweede Kamer, de zogeheten commissie Gerkens. “Piraterij is niet goed. Maar voordat de politiek wetten maakt, moet de industrie zelf met alternatieven komen die uitgaan van het huidige digitale tijdperk en niet van het pre-computertijdperk.”

Het Kamerlid hekelt net als de werkgroep het feit dat je bijvoorbeeld niet het recht om een muzieknummer te luisteren koopt, maar dit nog steeds afhankelijk is van de drager. “Ik betaal nu voor muziek op een CD, terwijl het veel handiger is om te betalen voor het recht om muziek te luisteren, ongeacht de drager,” aldus Bashir. Ook wijst hij op succesvolle sites waar je gratis muziek kan luisteren, in ruil voor reclame. Bashir: “De industrie moet niet blijven klagen, maar zichzelf opnieuw uitvinden. Mensen zullen altijd kiezen voor het legale als dat een normale prijs en een goede bereikbaarheid heeft.”

De SP’er omarmt het voorstel om toe te werken naar één auteursrechtenorganisatie die de inningen voor haar rekening neemt. Tot die tijd moet er beter toezicht komen op de verschillende organisaties die dit nu nog voor hun rekening nemen. Bashir: “Betalen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal is alleszins redelijk. Maar er moet wel sprake zijn van transparantie. Het afgedragen geld moet niet verdwijnen in de zakken van platenmaatschappijen, maar ook echt terechtkomen bij de artiesten zelf.” Bashir zal bij de behandeling van het rapport vooral de nadruk willen leggen op heldere en uitvoerbare regels. Bashir: “Ik wil niet nu al automatisch tekenen voor meer regels en meer bureaucratie.”

SP-er Arda Gerkens is de voorzitter van de parlementaire werkgroep die de auteursrechtwet onder de loep heeft genomen. Deze commissie – bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende partijen – heeft aan de hand van hun bevindingen een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer. Aan de hand van dit advies, en de kabinetsreactie daarop, zullen de verschillende fracties hun standpunt gaan bepalen.

Bron: sp.nl, 21 december 2009

SP verliest voorman

LEEUWARDEN – De kersverse fractievoorzitter van de Leeuwarder SP, Atze Boomstra, stapt per direct uit de politiek. Dit doet hij volgens de partij om ,,zeer persoonlijke redenen.”

De vroegere voorman, Bert Bisschop, neemt het fractievoorzitterschap weer over. De SP komt nog met een opvolger voor Boomstra als raadslid. De SP wordt geplaagd door vele wisselingen. Eerder vertrokken anderen, zoals Farshad Bashir naar de Tweede Kamer.

Bron: Leeuwarder Courant, 22 april 2009

‘Opheldering over foutieve uitbetalingen Belastingdienst’

AMSTERDAM – De SP eist opheldering over miljoenen euro’s aan foutief uitbetaalde teruggaven door de Belastingdienst. Dat meldt Kamerlid Farshad Bashir aan NU.nl.

De schriftelijke vragen van Bashir volgen op de bekendmaking van staatssecretaris van Financiën De Jager dat de Belastingdienst jaarlijks voor 45 miljoen uitkeert aan verkeerde bankrekeningen.

De staatssecretaris liet weten de bedragen wel terug te vorderen, maar volgens Bashir is onduidelijk welk bedrag daadwerkelijk terugvloeit naar de Staat.

De Jager ziet in de foutieve uitbetalingen geen aanleiding om naam/nummercontrole uit te gaan voeren. Dit zou volgens hem een vertragende werking hebben op het uitbetalingsproces.

Teruggevorderd

Bashir wil ook van de staatssecretaris weten hoe de foute teruggaven worden teruggevorderd en wat er gebeurt als de terugvordering wordt geweigerd.

Het aantal foutieve betalingen daalt overigens wel. In 2007 waren dat er 25.000, vorig jaar 19.000. Het ging daarbij om respectievelijk 0,019 procent en 0,014 procent van alle uitbetalingen.

Bron: NU.nl/Lucas Benschop, 27 maart 2009

Bashir wil opheldering over blunderende belastingdienst

SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat staatssecretaris de Jager (Financiën) haast maakt met het herstellen van een fout bij de Belastingdienst, waardoor alleenstaande ouders tientallen euro’s per maand mislopen. Bashir: “De Belastingdienst heeft verzuimd een aangenomen voorstel in de Tweede Kamer door te voeren in hun computersysteem. Hierdoor hebben duizenden gezinnen ongeveer 20 euro per maand minder in hun portemonnee. Voor iemand met een uitkering staat dit gelijk aan de wekelijkse boodschappen. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Alleenstaande ouders krijgen afhankelijk van hun inkomen een korting op de inkomstenbelasting, de alleenstaande ouderkorting. Vorig jaar zorgde de Tweede Kamer ervoor dat een zware bezuiniging van het kabinet op dit belastingvoordeel gedeeltelijk teruggedraaid werd. Bashir: “De Tweede Kamer heeft de pijn weliswaar verzacht, alleenstaande ouders gaan er nog steeds op achteruit. Tot overmaat van ramp krijgt de SP-fractie ook nog meldingen dat medewerkers van de Belastingtelefoon doodleuk vertellen dat de fout van de Belastingdienst op zijn vroegst pas in juni kan worden hersteld. De staatssecretaris moet de zweep laten knallen en zorgen dat deze gezinnen krijgen waar zij recht op hebben.”

Bron: sp.nl, 30 januari 2009

Goed voorbeeld

Volgens economiestudent Farshad Bashir (21), sinds vorig jaar Tweede Kamerlid voor de SP, is het voor allochtone jongeren extra belangrijk om te gaan studeren. ,,Veel allochtonen hebben een sociaal-economische achterstand. Die kun je alleen inhalen door jezelf te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om je kansen te grijpen.”

De in Afghanistan geboren Bashir kwam op negenjarige leeftijd in Nederland. Hij groeide op in Friesland en was het jongste kamerlid dat ooit werd beedigd. Na twee jaar wis- en natuurkunde te hebben gestudeerd, switchte hij afgelopen zomer naar fiscale economie.

,,Mensen uit Afghanistan zijn wel trots op me, omdat ik studeer aan een universiteit. Oudere generaties Afghanen hebben het vaak niet zo ver geschopt, omdat ze eerst Nederlands moesten leren. Ze begonnen met een achterstand. De jongste generatie, waar ik toe behoor, is vaak extra door de ouders gestimuleerd om te gaan studeren. Nu zitten er relatief veel Afghanen in het hbo en op de universiteit.”

Zelf probeert Bashir zijn jongere broer, die nog op de middelbare school in Leeuwarden zit, te stimuleren. ,,Iedere keer als ik hem zie, vraag ik hoe het op school gaat en praten we over wat hij wil studeren.”

Bron: Leeuwarder Courant, 14 januari 2009

Atze Boomstra fractievoorzitter

Bestuur en gemeenteraadsfractie van de SP Leeuwarden delen u mee dat met ingang van 5 januari 2009 de heer Atze Boomstra de taak van fractievoorzitter op zich zal nemen.

De huidige fractievoorzitter Bert Bisschop heeft aangegeven dat hij gezien zijn leeftijd niet als fractievoorzitter beschikbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en een daarop volgende raadsperiode.

Een wisseling van het voorzitterschap op dit moment geeft zowel de fractievoorzitter als de raadsfractie ruim de tijd te wennen aan de nieuwe situatie en zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezing in 2010.

Atze Boomstra is in Januari 2008 teruggekeerd in de fractie van de SP Leeuwarden na het vertrek van F. Bashir naar de 2de kamer.

Bert Bisschop wordt vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris, Arie Visser fractiepenningmeester.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 januari 2009

Ambassadeur Iran weigert gesprek over Al-Mansouri

De ambassadeur van Iran heeft vrijdag een gesprek geweigerd met Amnesty en enkele Kamerleden over mensenrechtenactivist Abdoullah Al-Mansouri. Amnesty-directeur Eduard Nazarski laat weten zich geschoffeerd te voelen door de weigering.

Met een demonstratie voor de Iraanse ambassade in Den Haag eiste Amnesty opheldering over Al-Mansouri, die vrijdag twee jaar gevangen zit in Iran. Bij de demonstratie waren onder anderen tientallen familieleden en vrienden van Al-Mansouri aanwezig.

De Kamerleden Martijn van Dam (PvdA), Mariko Peters (GroenLinks) en Fasher Bashir (SP) waren volgens Amnesty teleurgesteld en verontwaardigd over de weigering. Ze vragen op korte termijn een nieuw gesprek aan.

Amnesty en de Kamerleden willen duidelijkheid over de rechtszaak tegen Al-Mansouri. De precieze aanklacht tegen de Maastrichtse mensenrechtenactivist is nog altijd onhelder en ook is niet bekend of hij een eerlijk proces krijgt. Intussen blijft de dreiging van een executie reëel, meldt Amnesty.

Al-Mansouri vluchtte eind jaren tachtig uit Iran na als ‘staatsgevaarlijk’ te zijn betiteld. Hij was veroordeeld voor zijn activiteiten voor de Ahwaz Liberation Organisation (ALO), waarna hij asiel in Nederland kreeg. In 2006 werd hij in Syrië opgepakt, dat hem aan Iran uitleverde. De ALO komt op voor de belangen van de Arabische minderheid in de Iraanse regio Al-Ahwaz en streeft naar onafhankelijkheid van dat gebied.

Bron: Novum, 16 mei 2008

Kamerleden geschoffeerd door Iraanse ambassadeur

Den Haag (ANP) – Tweede Kamerleden Martijn van Dam (PvdA), Farshad Bashir (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) voelen zich geschoffeerd door de Iraanse ambassadeur in Nederland. Dat zei Van Dam vandaag.

De Iraanse ambassadeur weigerde hen te woord te staan over de zaak van de Maastrichtse mensenrechtenactivist Abdullah al-Mansouri en liet de Kamerleden en familieleden van al-Mansouri voor een gesloten deur staan. Ook weigerde hij een brief van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers aan te nemen uit handen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

De Kamerleden willen zich echter niet laten afschepen en sturen een „brief op poten” naar de ambassadeur. Daarin willen ze aangeven dat ze zeer teleurgesteld en ontdaan zijn en zullen ze aankondigen binnenkort weer contact op te nemen om over de in Iran opgesloten mensenrechtenactivist te komen praten, zei Van Dam. De ambassadeur laat zo zien dat Iran de breed in de Kamer gedragen Nederlandse zorgen niet serieus wenst te nemen, stelde hij.

De geboren Iraniër al-Mansouri week in 1988 naar Nederland uit en was sindsdien actief lid van Amnesty. Toen hij door Syrië reisde, pakte de politie van dat land hem op en leverde hem uit aan Iran. Daar wordt hij beschuldigd van terrorisme, omdat hij opkomt voor de Arabische minderheid in Ahwaz, een olierijk door Iran geannexeerd gebied bij de Perzische Golf.

Bron: ANP, 16 mei 2008

School in Mantgum heropend

Met het doorknippen van een lint heropende het SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir donderdag de openbare basisschool de ‘Gielguorde’ in Mantgum. Bashir is een oud-leerling van de school. Hij groeide op in Kabul (Afghanistan), maar vluchtte in 1997 met zijn ouders en jongere broertje voor het geweld van de Taliban en kwam in Mantgum te wonen.

De verbouw van de school is in april 2007 van start gegaan. Het gebouw was veel te klein voor de 152 leerlingen. De school is daarom uitgebreid met een lokaal, een gemeenschapsruimte, nieuwe keuken en een nieuwe personeelsruimte. Veel werk is gedaan door de ouders van de leerlingen.

Bron: skille.nl, 21 maart 2008

Vanavond Agnes kant in Heerenveen

Zoals jullie weten hebben wij in Heerenveen woensdagavond 20 februari Agnes Kant op bezoek. Ze gaat samen met Farshad Bashir een lezing geven over de uitgeklede zorg en wat we er aan kunnen veranderen/verbeteren. Daarnaast zal Agnes Farshad interviewen.

Na de pauze is er ruim een uur voor het publiek om vragen te stellen. In de tussentijd zal een mystery gast, een schilder, achter een scherm de laatste hand leggen aan een werk met als thema “Zorg” in de ruime betekenis van het woord. Het werk wordt aan het eind van de avond geveild: het geld gaat naar een goed doel.

Graag heten wij iedereen welkom op deze avond. We hebben een leuke zaal aan de Burgemeester Falkenaweg 12/14. Het zogenaamde Nije Huys. De deuren gaan open om 19.45 uur.

We zien jullie met genoegen tegemoet.

Names de afdeling Heerenveen,
Peter van der Kooy.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 februari 2008

Jongste Kamerlid Farshad Bashir: Laat Afghanistan niet barsten!

Farshad Bashir, gevlucht uit Afghanistan en als 14-jarige lid van de SP. Dit jaar werd hij het jongste Kamerlid (20) ooit. Over de militaire missie in Uruzgan heeft hij een uitgesproken mening. Net als over politiek en rechtvaardigheid.

Tekst: Anneke Verbraeken

Wat zijn je herinneringen aan Afghanistan?
“Ik was nog maar negen toen we vluchtten. We woonden in Herat, in het westen van Afghanistan. De Taliban waren aan de macht. Alles was sober. Vrouwen moesten een boerka dragen, mannen traditionele kleding. De kinderen mochten eigenlijk niet buiten spelen, want je moest de Koran bestuderen. Buiten spelen moest dus stiekem.”

Jullie zijn gevlucht?
“Ja. Mijn vader was een kritische journalist. We hebben smokkelaars betaald om weg te komen. In 1997 kwamen we in Nederland aan.”

Nooit van Nederland gehoord natuurlijk.
“Wel gehoord. Ik wist van de bloemen, de koeien en de kaas.”

Je eerste indruk?
“Vriendelijke mensen. Gastvrij. Tolerant. En heel vaak slecht weer. Regen in de zomer.”

Waarom wordt een jongen van 14 lid van een politieke partij?
“Omdat ik de wereld wilde veranderen, hè. Ik heb een sterk gevoel voor recht en onrecht. In Sneek heb ik me verdiept in de partijen. Wat me aansprak aan de SP: de partij bedrijft politiek op straat, en niet alleen in gemeentehuis of parlement. Ik was actief lid van de jongerentak van de SP, ROOD, in Leeuwarden. Ik deed mee met acties tegen de afbraak van sociale huurwoningen, voor verbetering van het onderwijs, dat soort dingen. Ineens werd me gevraagd op de lijst te staan in Leeuwarden.”

En nu zit je ineens in de Tweede Kamer.
“Jan Marijnissen zei: Na het kerstreces zouden we je er graag bij willen hebben. Ik wil ook daar een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Welke dossiers? Ik ben voorlopig allround. Ik wil in debat met mensen als Wilders en Verdonk, maar nog veel liever in gesprek met mensen die op ze willen stemmen. Ik denk dat juist die mensen door hun plannen getroffen worden. Dat wil ik duidelijk maken.”

Je bent het jongste Kamerlid ooit.
“Dat is bijzonder, en een eer. Maar het is geen wedstrijdje. Als er maar SP’ers in de Kamer komen.”

De oorlog in Afghanistan. Voor of tegen?
“Tegen. Maar het Westen mag Afghanistan niet laten barsten, zoals na de inval van de Russen in de jaren tachtig. Dan kunnen de Taliban de macht weer grijpen. Maar in het zuiden, waar militairen vechten, zie je dat de Taliban juist sterker worden en steun krijgen omdat er een vijand van buiten is; de bezetter. Het probleem is de Taliban. Daar moet je mee in gesprek.”

In gesprek? Dan blijven ze toch aan de macht?
“Nee, want je moet verkiezingen houden. De bevolking zal niet op de Taliban stemmen.”

Als wij de militairen weghalen, krijg je toch helemaal geen verkiezingen?
“Als we alle militaire investeringen die we nu doen, zouden steken in economische investeringen in de veilige gebieden in het noorden en het westen, dan krijg je daar economische bloei. Dan krijgt de Taliban geen poot aan de grond. Die situatie verspreidt zich als een olievlek over de rest van het land. Daar wil de bevolking hetzelfde; goede zorg, infrastructuur, werkgelegenheid, scholing, veiligheid, vrijheid.”

Bron: NU, februari 2008

Crone: Bashir ging de straat op en zocht de mensen op

Maandag 28 januari 2008 is Farshad Bashir in de Leeuwarder gemeenteraad opgevolgd door Atze Boomstra, omdat Bashir overgestapt is naar de Tweede Kamer. Volgens burgemeester Ferd Crone was Bashir een zeer betrokken raadslid.

Burgemeester Crone tijdens zijn toespraak ter ere van het afscheid van Bashir: “Je was een actief raadslid. Je mengde je in de discussie en je onderbouwde je standpunten namens de SP met moties en amendementen. Je was niet alleen binnen de raad actief, maar ook buiten de raad duidelijk zichtbaar. En dat is belangrijk voor een raadslid. Je ging de straat op en zocht de mensen op. Je voelde je niet geremd om niet gebruikelijke wegen te bewandelen. Zo daagde je zelfs de gemeente Leeuwarden voor het gerecht, omdat je van mening was dat de gemeente onwettige huisbezoeken deed bij uitkeringsgerechtigden.”

Bashir gaf in zijn afscheidstoespraak aan moeite te hebben met afscheid van de Leeuwarder politiek en bedankte de Leeuwarder bevolking: “Ik deed het voor u.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 29 januari 2008

Atze Boomstra terug in de gemeenteraad

Op 28 januari 2008 wordt Farshad Bashir in de Leeuwarder gemeenteraad opgevolgd door Atze Boomstra.

Als alles volgens planning verloopt, zal Farshad Bashir in de raadsvergadering van 28 januari a.s. afscheid nemen van de gemeenteraad in Leeuwarden. Farshad is afgelopen dinsdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de SP. Het Kamerlidmaatschap en zijn studie aan de Universiteit in Groningen vallen niet te combineren met de functie van raadslid.
Farshad maakte vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 deel uit van de SP-fractie in Leeuwarden.

Ook op 28 januari zal zijn opvolger worden geïnstalleerd in de gemeenteraad: Atze Boomstra.
Boomstra is geen onbekende in de raad van Leeuwarden. Van 2004 tot 2006 was hij ook raadslid voor de SP. Met de komst van deze “oudgediende” is de SP- fractie onmiddellijk weer op sterkte, omdat Atze goed bekend is met de materie. De fractie en afdeling zijn dan ook erg verheugd met zijn terugkeer in de lokale politiek.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 januari 2008

SP Leeuwarden feliciteert Farshad Bashir

Het kan jullie niet ontgaan zijn: ons aller Farshad heeft zijn zetel in de tweede kamer ingenomen. We ontkomen er natuurlijk niet aan om hem daarmee van harte te feliciteren.

Farshad heeft de SP afdeling Leeuwarden, zowel in het lokale bestuur als in de gemeenteraad, lange tijd terzijde gestaan met zijn talent, kennis en altijd verhelderende inzicht.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de tweede kamer fractie een goede zet heeft gedaan door Farshad binnen te halen, ook al zullen wij het nu zonder hem moeten stellen. Vanuit Leeuwarden zullen wij hem blijven aanmoedigen.

Door op de link te klikken kom je bij Farshad’s interview in actualiteitenprogramma Pauw & Witteman. We zullen ongetwijfeld nog veel meer horen van Farshad vanuit Den Haag.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 januari 2008

SP’er als jongste Kamerlid ooit het parlement in

DEN HAAG (ANP) – SP’er Farshad Bashir treedt dinsdagmiddag op twintigjarige leeftijd toe tot de Tweede Kamer. Hij is daarmee de jongste volksvertegenwoordiger uit de parlementaire geschiedenis.

Bashir is geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul en woont inmiddels tien jaar in Nederland. Politieke ervaring deed de student natuurkunde op als raadslid in Leeuwarden. Bashir volgt in het parlement Rosita van Gijlswijk op die gekozen is tot penningmeester van de SP.

Het lidmaatschap van de Kamer is toegestaan vanaf achttien jaar. PvdA’er Sharon Dijksma, huidig staatssecretaris van Onderwijs, was in 1994 met 23 jaar tot op heden het jongste Kamerlid.

Bron: ANP, 15 januari 2008

Farshad Bashir geïnstalleerd in Tweede Kamer

De twintigjarige Farshad Bashir uit Leeuwarden is vanmiddag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer voor de SP. De student natuurkunde is het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Het oudste SP-Kamerlid feliciteert het jongste Kamerlid. Scheidend Kamerlid Rosita van Gijlswijk op de achtergrond.

Hij is een kind van Afghaanse vluchtelingen en woont met zijn familie sinds tien jaar in Friesland. Zes jaar geleden werd hij lid van de SP en actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD. Sinds de laatste raadsverkiezingen zat hij in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgde hij een studie natuurkunde.

Bashir stond op nummer 25 op de SP-lijst bij de Kamerverkiezingen van 2006. Hij volgt Rosita van Gijlswijk op, die door de partijraad van de SP tot de nieuwe penningmeester is gekozen.

Bron: sp.nl, 15 januari 2008

Leeuwarder Bashir jongste kamerlid

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – De wereld beter maken. Met dit voornemen meldde de tiener Farshad Bashir zich bij de SP. Vorig jaar werd hij raadslid in Leeuwarden, en half januari wordt hij beëdigd in de Tweede Kamer. Hij is dan net twintig jaar oud, en daarmee het jongste kamerlid in de Nederlandse geschiedenis.

De in Kabul geboren Bashir vluchtte als tienjarige met zijn ouders uit Afghanistan. Hij heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Net als zijn partij is hij tegenstander van de Nederlandse strijd in Uruzgan: .,,Een militaire oplossing heeft de afgelopen dertig jaar niks opgeleverd in Afghanistan.’’

Hij blijft voorlopig nog even raadslid, tot er in de lente een opvolger voor hem is gevonden. Hij houdt Leeuwarden als woonplaats. Verder zet hij zijn studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen voort, maar dan in deeltijd.

,,Het kamerlidmaatschap staat voor mij straks bovenaan. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid’’, zegt Bashir. Hij stoot PvdA’er Sharon Dijksma van de troon als ‘jongste kamerlid ooit’. Zij was 23 toen ze in het parlement kwam.

De grote aantrekkingskracht van de Socialistische Partij zit hem vooral in de buitenparlementaire acties, vindt Bashir. Omdat zijn partij veel de straat opgaat en de mensen opzoekt, ontdekt zij sneller maatschappelijke ontwikkelingen dan andere partijen, meent hij.

Bron: Leeuwarder Courant, 17 december 2007

‘Leeuwarder raad goede leerschool’

Foto: Laurens Aaij (ANP)

LEEUWARDEN – Farshad Bashir, die volgende maand als jongste lid ooit van de Tweede Kamer wordt beëdigd, ziet zijn jaren in de Leeuwarder gemeenteraad voor de SP als een goede leerschool. De fractie verdubbelde zich bij de vorige verkiezingen tot vier zetels en werd hiermee even groot als de VVD en PAL/ GroenLinks. De partij kan zich qua invloed nog niet meten met die partijen. ,,Maar we worden wel steeds serieuzer genomen.’’ Een succesvol SP-voorstel om de voorzieningen voor gehandicapten op peil te houden noemt hij als voorbeeld.

Bashir maakte in maart dit jaar een pijnlijke uitglijder. Hij beschuldigde leidinggevenden van werkvoorzieningschap Caparis ervan dat ze seksuele relaties met hun personeel zouden onderhouden. Ook zouden er mensen verkracht zijn. Deze – van enkele werknemers overgenomen – beschuldigingen bleek hij niet hard te kunnen maken. Bashir betuigde spijt. ,,Ik zie het als een leerproces voor mij zelf. Dat had ik anders moeten aanpakken’’, zegt hij er nu over.

Farshad vluchtte in 1997 met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij heeft op dit moment alleen de Nederlandse nationaliteit. Net als zijn partij is hij tegenstander van de Nederlandse strijd in Uruzgan: ,,Een militaire oplossing heeft de afgelopen dertig jaar nog nooit iets opgelost in Afghanistan. Het gaat altijd over de rug van de bevolking.’’

Een tijd geleden was hij op bezoek in Herat, een stad in het westen van Afghanistan. „Daar is het redelijk veilig. En toch ben ik de hele week binnen gebleven, want zo veilig is de situatie nou ook weer niet.’’ Volgens hem zet de aanwezigheid van buitenlandse militairen juist aan tot oorlog. „De taliban gebruiken juist hun aanwezigheid om het verzet te organiseren.’

Zijn politieke leven begon hij met acties. Als 14-jarige demonstreerde hij tegen ABN Amro die investeerde in een bedrijf dat clusterbommen onderhield voor de Britse luchtmacht. Hij protesteerde tegen de oorlog in Irak, tegen de oorlog in Afghanistan en tegen sloopplannen in zijn woonplaats Leeuwarden. „Ik zag dat je met die acties iets kon bereiken. Je kunt iets veranderen als je dat echt wilt.’’

Maar in Irak en Afghanistan wordt nog steeds gevochten, en ABN Amro weigerde te bezwijken voor de acties en hield vast aan zijn investeringen. Dat succes valt dan toch tegen? „Je oefent in elk geval druk uit. En met buitenparlementaire activiteiten zoals folderen in een wijk en praten met de mensen op straat, kom je te weten wat er onder de mensen leeft.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 17 december 2007

Van Kabul via Friesland naar de Tweede Kamer

LEEUWARDEN (ANP) – Farshad Bashir werd in maart 2006 een beetje moe van alle vragen over zijn leeftijd. Hij was destijds met zijn 18 jaar en 61 dagen het jongste raadslid van Nederland. Anderhalf jaar later gaan de vragen opnieuw over zijn leeftijd. Want Bashir wordt op 15 januari als 20-jarige het jongste Tweede Kamerlid ooit. ,,Al die vragen maken me nu niks meer uit”, zei Bashir maandag.

Bashir woont sinds tien jaar in Nederland. Hij werd op 14 januari 1988 geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na de arrestatie en gevangenschap van zijn vader, die hoofdredacteur was van een krant, besloten zijn ouders in 1997 naar Nederland te vluchten.

De familie kreeg in 2002 het Nederlanderschap en ging in het Friese dorpje Mantgum wonen. Via de politieke jongerenvereniging Rood belandde Bashir bij de SP in Leeuwarden en kwam hij na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in de gemneenteraad met 408 voorkeurstemmen.

Bashirs ouders zijn erg blij met het aankomend Kamerlidmaatschap. ,,Mijn vader heeft deze vrijheid niet gehad. Hij is blij dat ik blij ben dat ik mijn visie naar buiten kan brengen zonder gevaar voor mijn leven”, aldus Bashir. Hij heeft nog steeds contact met familie in Afghanistan. ,,Maar die hebben het nieuws nog niet gehoord. Alleen mijn neefje in Herat weet het, met hem mail ik vaak.”

Bashir is ervan overtuigd dat de SP ooit in de regering komt. ,,We zitten nog niet aan onze top. De kunst is de jongeren vast te houden, de wijken in te trekken, problemen vroegtijdig te signaleren en oplossingen aan te dragen. Als we deze aanpak houden, moeten we blijven groeien.”

Bashir vindt zichzelf een rationele politicus. ,,Ik probeer te overtuigen op een rationele manier, met humor. Ik hoop dat de tegenstanders zich ook zo uiten, want populisme scoort, vooral op rechts, maar op lange termijn is dat niet vol te houden”, aldus Bashir.

Welke portefeuille hij in Den Haag krijgt, is nog niet bekend. ,,Dat maakt me niet uit. Ik sta voor het verkiezingsprogramma van de SP.” Bashir stopt als raadslid in Leeuwarden en zijn voltijdstudie Natuurkunde in Groningen zet hij om in deeltijd. Hij blijft wel in de Friese hoofdstad wonen.

Bron: ANP, 17 december 2007

Farshad Bashir naar de Tweede Kamer

De Partijraad van de SP is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Farshad Bashir als opvolger in de Tweede Kamer van Rosita van Gijlswijk, die tot de nieuwe penningmeester van de partij is gekozen. Bashir (19) is momenteel raadslid in Leeuwarden en wordt het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Na het vertrek van penningmeester Marga van Broekhoven is het huidige Tweede Kamerlid Van Gijlswijk gevraagd haar op te volgen. Van Gijlswijk geeft gehoor aan deze oproep. Na het kerstreces zal Bashir haar in de Tweede Kamer vervangen.

Bashir, een kind van Afghaanse vluchtelingen, is in Kabul geboren en woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP, was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD en zit sinds de laatste raadsverkiezingen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgt hij een studie natuurkunde.

De gemeenteraadsfractie van de SP in Leeuwarden feliciteert Farshad Bashir met zijn aanstaande benoeming tot Tweede Kamerlid. Dit houdt echter wel in dat Farshad de gemeenteraad van Leeuwarden zal verlaten nadat zijn opvolging is geregeld en is ingewerkt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 december 2007

‘SP krijgt jongste kamerlid ooit’

DEN HAAG (ANP) – De 19-jarige SP-er Farshad Bashir wordt lid van de Tweede Kamer. Hij volgt Rosita van Gijlswijk op, die tot de nieuwe penningmeester van de SP is gekozen. Dat heeft de Socialistische Partij zaterdag laten weten.

Bashir zal na het kerstreces in de Tweede Kamer komen. Hij is nu raadslid in Leeuwarden, daarnaast volgt hij een studie natuurkunde.

Bashir is volgens de partij het jongste Tweede Kamerlid ooit en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst. Bashir is een kind van Afghaanse vluchtelingen en is in Kabul geboren. Hij woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP en was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD.

Bron: ANP, 15 december 2007

Farshad Bashir opvolger Van Gijlswijk in Tweede Kamer

De Partijraad van de SP is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Farshad Bashir als opvolger in de Tweede Kamer van Rosita van Gijlswijk, die tot de nieuwe penningmeester van de partij is gekozen. Bashir (19) is momenteel raadslid in Leeuwarden en wordt het jongste Tweede Kamerlid ooit in Nederland en het eerste Kamerlid van Afghaanse afkomst.

Na het vertrek van penningmeester Marga van Broekhoven is het huidige Tweede Kamerlid Van Gijlswijk gevraagd haar op te volgen. Van Gijlswijk geeft gehoor aan deze oproep. Na het kerstreces zal Bashir haar in de Tweede Kamer vervangen.

Bashir, een kind van Afghaanse vluchtelingen, is in Kabul geboren en woont sinds tien jaar in Nederland. Hij is zes jaar lid van de SP, was actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD en zit sinds de laatste raadsverkiezingen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarnaast volgt hij een studie natuurkunde. Hij stond op nummer 25 op de SP-lijst bij de Kamerverkiezingen van 2006.

Bron: sp.nl, 15 december 2007

Wake tegen verlenging missie Uruzgan succes

“Stop de oorlog, verleng de Uruzgan-missie niet” was de boodschap van ongeveer 35 mensen die zich donderdagavond hadden verzameld bij de het Waagplein in Leeuwarden voor een wake. De actie was een lokaal signaal tegen de ministers van Defensie van de NAVO die in Nederland vergaderden.

Sprekers waren Jan Bosman namens het Fries Vredesberaad, Gerben Hoogterp namens Pal/Groenlinks en Farshad Bashir namens de SP.

Bashir benadrukte dat de opkomst van de Taliban nauw samen hing met de Russische bezetting van Afghanistan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De Taliban werden gefinancierd en bewapend door het Westen. En nu worden ze weer bestreden.


Farshad Bashir spreekt de actievoerders toe

De SP’er benadrukte dat ook de actievoerders tegen terrorisme, onderdrukking en de Taliban zijn, maar “deze oorlog wijzen we af”. Het zal volgens hem in Afghanistan nooit lukken om iets via militaire weg te bereiken: “Het lukte de Britten niet en het lukte de Russen niet. Onderhandelen en praten over vrede moet onze uitgangspunt worden.”

Bashir stelde voor om het geld wat Nederland nu kwijt is aan de missie in Afghanistan (800.000 euro per dag), of in ieder geval een deel daarvan, rechtstreeks over te maken naar de Afghaanse regering. “Dan heeft de regering eindelijk genoeg geld om de eigen ambtenaren en soldaten te betalen en deze zullen dan ook niet overlopen naar de Taliban omdat ze onvoldoende of zelfs niet betaald worden.”

(Met dank aan Magda Elsinga voor de foto’s)

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 oktober 2007

Wake in Leeuwarden tegen verlenging missie Afghanistan

SP Leeuwarden, het Fries vredesberaad en Pal/GroenLinks roepen op voor een wake op het Waagplein in Leeuwarden. Met dit protest pleiten de organisaties tegen een verlenging van Missie Uruzgan en voor terugtrekking uit Afghanistan.

Op 25 en 26 oktober zullen de Ministers van Defensie van NAVO-landen bijeenkomen in Huis ter Duin, in het Nederlandse kustplaatje Noordwijk. De NAVO-top wordt een ‘informele vergadering’ genoemd, maar duidelijk is dat de escalerende oorlog in Afghanistan het belangrijkste agendapunt zal vormen. Bovendien moet in november binnen de NAVO helder zijn welke verdere militaire steun in Afghanistan van haar partners verwacht kan worden, zoals ook geldt voor de Nederlandse regering.

In Noordwijk wordt overdag een demonstratie gehouden bij de NAVO-top. Om ook in Leeuwarden de nee-stem te laten horen, wordt op donderdagavond 25 oktober tussen 19.30 – 20.30 uur op het Waagplein een avondwake georganiseerd. Om 19.45 uur vragen we om 1 minuut stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de oorlog in Afganistan.

Tijdens de wake zullen Farshad Bashir (SP), Jan Bosman (Fries Vredesberaad) en Gerben Hoogterp (Pal/Groenlinks) de aanwezigen toespreken.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 oktober 2007

Stille twijfels over een zware missie

Bouwen ‘onze jongens’ in Uruzgan het land met succes op, of doet de Nederlandse missie in Afghanistan er meer kwaad dan goed? Je kunt er op duizend manieren tegenaan kijken, bleek gisteravond op de Leeuwarder vliegbasis.

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – ,,Misschien moeten we wel naar Darfur toe? Er zijn plekken waar meer geweld is dan in Afghanistan.” Oud-basiscommandant Ben Ruijs kon geen beter argument verzinnen tegen de NAVO-missie in Afghanistan. Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir vond juist dat Nederland geen eiland is. ,,We hebben behoefte aan internationale solidariteit.”

De twee speelden even advocaat van de duivel, want volgens Ruijs kan de wederopbouw van Afghanistan niet zonder militaire steun. Bashir, een Afghaan van geboorte die met zijn ouders op achtjarige leeftijd zijn land ontvluchtte, vindt juist dat de buitenlandse aanwezigheid meer geweld in de hand werkt. ,,Ook al doen we het nog zo goed. Kijk maar naar het aantal zelfmoordaanslagen. In 2004 was het er één, een jaar later waren het er vijftig, vorig jaar 250.”

Wie voor duidelijkheid kwam over de Nederlandse missie in Uruzgan, keerde gisteravond teleurgesteld van de Leeuwarder vliegbasis weer naar huis. Alleen de professionaliteit en de toewijding van de militairen stond als een paal boven water. Verder was het avondvullende marathoninterview, georganiseerd door Centrum Tûmba, een vat vol tegenstrijdige nuances, feiten en emoties.

Zo vond Sebastiaan Messerschmidt, die als diplomatiek adviseur van Defensie een half jaar in Uruzgan zat, het aanzwellende geweld van de afgelopen maanden juist te verwachten. ,,De NAVO is veel actiever in Zuid-Afghanistan. Maar die achteruitgang hoeft niet duurzaam te zijn.” Het opzetten van een werkend bestuur, de wederopbouw, veiligheid, het zijn zaken van een heel lange adem en daar is al veel succes te melden. ,,Ons past bescheidenheid en geduld.”

Daar viel weer tegenin te brengen dat het leger soms wederopbouwwerk in de weg kan zitten. Hulporganisaties worden regelmatig als verlengstuk beschouwd van de ‘vijand’. En om de voortgaande oorlog te financieren hebben zowel de Taliban als regeringsmilities de heroi¨neproductie tot een duizelingwekkend record opgestuwd. Die heroi ¨ne gaat, juist, deels naar Europa. ,,Wij sponsoren dus onze vijandn”, was de wrange conclusie van interviewer Frénk van der Linden.

Ouders van uitgezonden militairen zitten in een veel pijnlijkere tweestrijd. Ze gloeien van trots over de professionaliteit van hun kinderen, maar zien ze met lede ogen vertrekken. Sietse en Tietie Wijbenga uit Gytsjerk hadden in juli één week lang maar liefst drie zoons in Uruzgan zitten: Paul, Hessel en Jacob, van wie de laatste nu terug is. ,,Als je op de radio hoort dat er weer een militair is overleden, maakt je hart wel een roffel”, zei Titie Wijbenga.

Ondanks de zenuwen steunen ze hun zoons in alles. ,,We proberen een krachtig thuisfront te vormen.” Voor Sietse Wijbenga reden om ook door te gaan met de missie. ,,Als we weggaan, doen we veel Afghanen tekort.” Niet iedere ouder die in de zaal was, kon het met hem eens zijn. ,,De opbouw waarvoor we daar zijn, is maar een druppel op de gloeiende plaat”, vreesde een vader. Niet dat hij dat gevoel ooit met zijn zoon zou delen. ,,Hij staat er achter, hij heeft getekend en ik steun hem volledig. Maar als ouder baart het je zorgen.”

Bron: Leeuwarder Courant, 28 september 2007

Somber beeld van ‘vredesmissie’ in Afghanistan

GOOS BIES

Leeuwarden – Hulp- en ontwikkelingsorganisaties die de Afghaanse bevolking niet langer kunnen helpen als gevolg van gevechten tussen buitenlandse troepen en talibanstrijders of drugslords. Een historische recordproductie aan opium (de grondstof van heroïne), waarmee beide strijdende partijen gevechten financieren. En een eigen politie en leger die maar niet van de grond komen.

Dat sombere beeld kwam gisteravond op Vliegbasis Leeuwarden naar voren tijdens een marathoninterview over de missie in Afghanistan, onder leiding van de gerenommeerde interviewer Frenk van der Linden. De avond met tal van betrokkenen was georganiseerd door antidiscriminatiebureau Tûmba met als doel begrip te kweken onder voor- en tegenstanders voor elkaars standpunten.

Positieve resultaten van de missie in Afghanistan moesten onder een vergrootglas worden gezocht. Diplomaat S. Messerschmidt van Buitenlandse Zaken gaf aan dat er eerst stappen achteruit gezet moeten worden, voor er een vooruit gemaakt kan worden. ,,Ons past bescheidenheid en geduld. Deze missie vergt een héél lange adem.”

Zelfs Ben Ruijs, oud-commandant van de Vliegbasis en tot begin juni als commandant Air Task Force in Uruzgan aanwezig, gaf in al zijn eerlijkheid aan dat er misschien wel andere prioriteiten zijn. Toen Van der Linden hem vroeg zich te verplaatsen in een tegenstander van de missie en met een tegenargument te komen, antwoordde hij bezweet maar oprecht: ,,Voor zo’n vraag was ik al bang. Tja, er zijn meer probleemgebieden op deze wereld. Afghanistan is één, Darfur is een ander. Als je kijkt naar het aantal slachtoffers, dan is het probleem in Darfur misschien wel groter.”

Het meest sombere beeld schetste misschien wel Geert Leerink, senior manager van HealthNet TPO, de grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Afghanistan. HealthNet is sinds 1993 actief in Afghanistan. Eerst met een programma tegen malaria, later ook met basisgezondheidszorg en geestelijke zorg. Tot 2005, 2006 was er steeds sprake van een opgaande lijn in de hulpverlening, stelde hij. Zo is het team van experts, die een kleine tweeduizend Afghanen in de gezondheidszorg managen, van tien West-Europeanen teruggebracht tot negen Afghanen en een Europeaan. Sinds een à twee jaar is er echter sprake van een neergaande lijn. In de gebieden waar gevochten wordt, komen de medewerkers steeds moeilijker of helemaal niet meer de provincie in. ,,Als de Afghanen uit een ander district komen, moeten ze eerst het vertrouwen van de bevolking winnen.”

Wrijvingen

Intussen slagen het Nederlandse leger en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) er maar niet in om afspraken te maken en zitten ze elkaar vaak in de weg. Dat komt deels door ,,een gevoel van competitie”, stelde majoor Hans van der Linden van het Provinciaal Reconstructie Team, waarmee het Nederlandse leger aan opbouwwerk doet. ,,Baantjes bij ngo’s worden weggekaapt door militairen.”

Volgens Leerink is er overleg nodig tussen leger en ngo’s op de Nederlandse ambassade. Meerdere malen per maand. Op individueel niveau in de uitvoering werken militairen en hulpverleners soms wel goed samen, maar er zijn ook problemen. Verschillende hulpverleners worden liever niet met militairen gezien, omdat ze daarmee het vertrouwen van de bevolking verspelen.

Waar de hulpverlening door de gevechten in het nauw is gekomen, daar slaagt defensie er nauwelijks in een Afghaans leger en politie op poten te zetten in de ,,primitieve” provincie Uruzgan, een van de 23 subdoelen.

Op een scherm toonde kolonel buiten dienst Ruijs de vorderingen. Die waren slechts mondjesmaat waarneembaar. Zo schat defensie in voor leger en politie in Uruzgan zo’n 2400 mensen nodig te hebben. ,,En we hebben nu nog maar achthonderd. We komen mensen tekort. We hebben tot nu toe 1200 mensen opgeleid, ook dat is nog veel te weinig.” Ruijs schatte in misschien wel vijftien of twintig jaar nodig te hebben wil de missie het einddoel – Afghanistan aan een zelfstandige rechtsstaat helpen – bereiken.

De missie zorgt voor kwalijke bijeffecten, constateerde Martin Jelsma, coördinator Drugs & Democracy Programme van het Transnationaal Institute in Amsterdam. Hij haalde nieuwe cijfers van de Verenigde Naties aan: er is een historisch record van achtduizend ton opium geproduceerd. Al twintig jaar is het een trend dat de productie groeit. Volgens Jelsma is de papaverteelt voor de boerenbevolking het enige deel van de Afghaanse economie dat functioneert. ,,Eenderde tot de helft is er van afhankelijk. Naarmate mensen zich onveiliger gaan voelen, wordt de afhankelijkheid van opium groter.”

Volgens Jelsma is het beeld dat vooral de Taliban achter de exploitatie van opium zit onterecht. ,,Ook Karzai en zijn milities (de bondgenoot van de NAVO) doen aan opiumhandel. Misschien wel meer.”

Gif

Ambtenaar Messerschmidt van Buitenlandse Zaken noemde de papaverteelt ,,letterlijk een gif voor alles wat de Afghaanse overheid en wij willen bereiken”. Vandaar dat velden worden vernietigd door ze chemisch te besproeien. Volgens Jelsma is dit echter verkeerd. Alleen de kleine boer wordt er de dupe van, en niet de drugslords. Bovendien is volgens hem in Colombia al gebleken dat het vernietigen van papaverteelt op iets langere termijn geen enkel effect heeft. ,,De vraag verander je er niet mee.”

Rendement

Farshad Bashir, gemeenteraadslid van de SP en zelf als kind met zijn ouders tien jaar geleden uit Kabul gevlucht voor de Taliban en de Mujaheddin, vindt dan ook dat Nederland met de missie moet stoppen. Volgens hem levert het veel meer rendement op als de helft van de kleine vierhonderd miljoen euro die nu in de missie wordt gestoken, rechtstreeks naar de Afghaanse regering gaat.

,,De Afghaanse regering heeft dit jaar vijfhonderd miljoen euro uitgegeven aan de begroting”, schetste Bashir. ,,Dat is ongelooflijk weinig, daar win je de bevolking niet mee. Leeuwarden heeft al meer uitgegeven, in deze relatief kleine stad werken we met een jaarbegroting van zeshonderd miljoen euro. In plaats van militairen kunnen we beter ingenieurs en onderwijzers sturen.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 september 2007

Heeft de raad straks nog wat te zeggen over WWB?

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft onder mom van “actualiseren, uniformeren, vereenvoudigen en versoberen” van de bestaande verordeningen van Wet Werk en Bijstand (WWB) besloten tot het drastisch verkleinen en inkorten van de verordeningen. Het gevolg is dat de verordeningen heel erg dun zijn geworden, zodanig dat de raad straks weinig meer in te brengen heeft met betrekking tot WWB. Veel bevoegdheden van de gemeenteraad worden overgeheveld naar het College van B&W.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir is niet blij met de overheveling van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het College van B&W: “Onder mom van vereenvoudigen van wet- en regelgeving krijgen wij op deze manier steeds minder te zeggen en het is maar de vraag of je hiermee nog wel de kaders kunt aangeven.”

Vooral als het om de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gaat blijft er weinig over voor de raad. Er waren al amper kaders gegeven in de verordening (20 artikels), maar het worden er nog minder: maar 10 artikels blijven er over. De verdwenen regels kunnen door het College van B&W vrij bedacht worden.

In het dualisme is het College van B&W er om te besturen en de gemeenteraadsleden dienen het College van B&W te controleren. Deze taken dienen strikt gescheiden te zijn. Bashir: “Het College van B&W gaat met deze verordeningen in de hand voortaan op de stoel van de raadsleden zitten.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 augustus 2007

Laten we De Ruyter niet verheerlijken

Evenals andere zeventiendeeeuwse zeebonken en vechtersbazen diende admiraal Michiel de Ruyter de belangen van de Nederlandse machthebbers in de koloniale strijd. Men wilde een zo groot mogelijk deel van de gebieden en grondstoffen in Amerika, Afrika en Azië veroveren. Daarom voerde De Ruyter op zee vaak oorlog met koloniale concurrenten als Engeland en Portugal. Toch is het jaar 2007 uitgeroepen tot het ‘Michiel de Ruyter herdenkingsjaar’.

FARSHAD BASHIR
SP-gemeenteraadslid in Leeuwarden

HARRY WESTERINK
medewerker van de ‘Fabel van de illegaal’

De overheid gaf de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) begin zeventiende eeuw het monopolie op alle handel met ‘de Oost‘, met Azië. Daarmee werd de VOC de eerste multinational ter wereld en brak de zogenaamde Gouden Eeuw aan. Maar de bewoners van de gekoloniseerde gebieden gingen door een hel. Ze werden uitgebuit, beroofd, tot slaaf gemaakt, verkracht en uitgemoord.

De Ruyter is nooit in Azië geweest, maar heeft wel veel vuil werk opgeknapt voor de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC). Die kreeg het handelsmonopolie voor alle koloniën in ‘de West’, in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. Slavenfort Elmina in het huidige Ghana vormde jarenlang een van de belangrijkste centra van de transatlantische slavenhandel van de WIC. Met zijn militaire acties tegen de Engelsen droeg De Ruyter flink bij aan de opbouw van die handel.

Over De Ruyter kwam na zijn dood in 1676 al snel een enorme mythevorming op gang. Veel generaties zijn opgevoed met een juichverhaal over De Ruyter, een verhaal dat veel zegt over het protserige en zelfgenoegzame Nederlandse zelfbeeld. Al eeuwenlang wordt er een Hollandse volksaard geconstrueerd en op hem geprojecteerd. Hij zou bescheiden zijn geweest, zuinig, plichtsgetrouw, vaderlandslievend, godsvruchtig, en verdraagzaam, zogenaamd allemaal typisch Nederlandse eigenschappen.

En nu in het herdenkingsjaar 2007 wordt De Ruyter als een rolmodel voor alle Nederlanders neergezet. De overheid en het bedrijfsleven hemelen het Nederlandse kolonialisme en kapitalisme op. Hoewel Nederland op de Nederlandse Antillen na geen koloniën meer heeft, is het dekolonisatieproces in de hoofden van veel Nederlanders nooit echt goed op gang gekomen. Na veel moeite is pas in de 21ste eeuw een nationaal monument tegen de Nederlandse slavenhandel tot stand gekomen. Dat monument is vooral te danken aan de inspanningen van Surinaamse Nederlanders.

Het kolonialisme en vooral de transatlantische slavernij liggen ten grondslag aan het huidige racisme. De kolonisator riep racistische categorieën en hiërarchieën in het leven die – hoewel ze door de tijd heen wel zijn veranderd – helaas tot op vandaag de dag hun stempel op de samenleving drukken en tweederangs Nederlanders creëren. Zo wil de overheid ‘overlastgevende’ Antillianen in Nederland deporteren naar de Antillen. Verder zijn allerlei gemeenten bezig om een ‘speciale rassendatabank’ van Antillianen aan te leggen. En de top van de Leeuwarder politie voert een hetze tegen Antillianen door te beweren dat ze crimineler zijn dan andere Nederlanders. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt zo een specifieke groep Nederlanders apart gezet.

De Nederlandse samenleving die zo doordrongen was van het kolonialisme, is nooit radicaal tegen het licht gehouden en zeker veel te weinig bekritiseerd. Hoog tijd dat dit dus wel gaat gebeuren. Het beestje moet gewoon bij z’n naam worden genoemd: genocide, plunderingen, massale ontvoeringen, dwangarbeid en verkrachtingen. En laten we nu de slavernij herdenken en niet Michiel de Ruyter verheerlijken.

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juli 2007

SP tegen doorgeven naam illegalen

LEEUWARDEN – Leeuwarden moet de namen van illegalen die buiten de pardonregeling vallen niet doorgeven aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van justitie, vindt de SP in de stad. Veel mensen die wel op een pardon kunnen rekenen, zouden wel eens bang kunnen zijn om de gemeente te benaderen uit angst te worden uitgezet, denkt raadslid Farshad Bashir.

Bovendien vond een meerderheid in de raad vorig jaar dat illegalen in Leeuwarden altijd veilig de gemeente moeten kunnen benaderen. Dat bleek nadat een Liberiaan op het stadskantoor was opgepakt met medewerking van ambtenaren van de gemeente.

Bron: Leeuwarder Courant, 7 juli 2007

Antillianen

Te vaak gesprek over in plaats van met.

Raadslid Pastors noemde Antillianen een ziekte, kamerlid Sterk had het over terroristen, burgemeester Opstelten pleitte voor een ‘Antillianenstop’ en ex-wethouder Van den Anker vond dat Antilliaanse zwangere vrouwen verplicht een abortus moeten ondergaan. En de teamchef van de politie van Leeuwarden kan natuurlijk niet achterblijven en organiseerde daarom een miniconferentie met de titel: ‘Hoe voorkomen we de volgende schietpartij onder Antillianen?’. Het zat al in de uitnodiging van de conferentie ingebakken: ‘Antillianenproblematiek’. Iedere keer als er iets gebeurd met een paar Antilliaan staan alle Antillianen ter discussie. En dat onderzoekster Van San die vaak genoeg haar steentje bijgedragen heeft aan stigmatisering van Antillianen was uitgenodigd voor de miniconferentie van de teamchef spreekt boekdelen. Opvallend ook dat niet eens één Antilliaan is uitgenodigd als spreker, om tenminste de schijn tegen te gaan dat het uitsluitend en heel paternalistisch óver de probleemgroep gaat.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 28 juni 2007

SP bij symposium ‘Gids in de WMO jungle’

Donderdag 21 juni vertegenwoordigden Leeuwarder SP’ers het actiecommitee Zorg Geen Markt op het symposium ‘Gids in de WMO jungle’ in Leeuwarden.

Het symposium was een initiatief van studenten en docenten van de post-HBO opleiding Consulent Maatschappelijke Ondersteuning aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Actiecommitee Zorg Geen Markt was uitgenodigd door de organisatoren om met een informatiestand aanwezig te zijn.

Er waren veel geïnteresseerden onder de bezoekers. Met name voor het SP onderzoek “WMO in uitvoering” werd veel belangstelling getoond.

Aanwezig waren namens de SP: raadslid Farshad Bashir, organisatiesecretaris Erik Fassotte en Baukje Visser.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 juni 2007

Afghanistan wat nu…?

Komende maand vertrekken er weer militairen naar Afghanistan om hun collega’s af te lossen. Nu er kort achter elkaar twee Nederlandse doden zijn gevallen, wordt de roep om de Nederlandse troepen terug te trekken weer sterker. Wat is er toch aan de hand in Afghanistan? Waarom is de Taliban nog steeds aan het groeien? En heeft de Nederlandse inzet wel zin? Headlines vroeg de mening van student en politicus Farshad Bashir, die tien jaar geleden met zijn familie naar Nederland vluchtte vanwege de Taliban.

BEKIJK VIDEO

Pim & Jayantha

Bron: headlines.nos.nl, 19 juni 2007

Van station Ljouwert via it Saailan naar de Nijsted

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN – Moet een treinpassagier die Leeuwarden binnenrijdt kunnen lezen dat hij tegelijk op het station van Ljouwert aankomt? Moeten in het centrum, zoals op het Zaailand en de Nieuwestad, straten bijvoorbeeld ook als Saailân en Nijstêd worden aangegeven? Een deel van de Leeuwarder gemeenteraad lijkt er wel voor te voelen.

Niemand leek gisteren voor FNP’er Sybren Posthumus te willen onderdoen in zijn liefde voor de Friese taal. Die kwam vorig jaar met 24 voorstellen om het Fries in de provinciehoofdstad meer op de kaart te zetten. Wethouder Yvonne Bleize van cultuur stofte daarop een taalnota uit 1989 vol half vergeten voornemens af, maar de raadscommissie welzijn vond dat gisteravond te karig.

Een burger kan in Leeuwarden prima een paspoort in het Fries aanvragen, maar daar houdt de liefde voor de memmetaal zo’n beetje op. Op de gemeentelijke website is amper een Friese tekst te vinden. Wie het stadhuis binnenloopt ziet een uitnodigend ‘wolkom’ staan, maar dat was meteen het laatste woord in het Fries. Van tweetalige bewegwijzering op het stadskantoor kwam achttien jaar lang niets terecht.

Dat moet allemaal snel veranderen. Maar Posthumus, die afscheid neemt van de raad, wilde in zijn laatste commissievergadering ook steun voor drietalige scholen en meer Friese peuterspeelzalen. ,,En kin in algemiene brief oan de boargers net ek twatalich opsteld wurde?”

De PvdA wilde daarvoor niet onderdoen: doe meer aan het Fries in de zorg, vond Jannie Soepboer. SP’er Farshad Bashir pleitte voor goedkope cursussen Fries voor minima. En Aukje de Vries van de VVD zag vooral de toeristische waarde: ,,Toeristen fine it Frysk hiel nijsgjirrig, dat lûkt minsken oan.” Een schande dat de tv-reclame op Omrop Fryslân in het Nederlands is, vonden de raadsleden in koor.

Het duizelde Bleize haast van alle proefballonnetjes. Plannen zonder financiële addertjes onder het gras moeten voorrang hebben, vond ze. ,,Wy steane noch op de grûnferdjipping en komme no in ferdjipping heger. Letter kin der wol jild by.” Maar de wethouder beloofde alle ideeën op haalbaarheid en wenselijkheid te toetsen.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 juni 2007

SP gegroeid

Leeuwarden Op de Algemene Ledenvergadering van de Socialistische Partij in Leeuwarden blikten SP’ers donderdag tevreden terug op hun groei door de jaren. Ronald Boorsma, in de begindagen fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen. Toen hadden wij rond de zestig leden. Nu hebben jullie ongeveer 750. Tien keer zoveel in tien jaar tijd.” Op de ledenvergadering traden SP’ers F. Bashir, S. van der Meer en E. Snijder af als bestuursleden, in het kader van een reguliere bestuurswisseling.

Bron: Friesch Dagblad, 2 juni 2007

Nieuw bestuur SP Leeuwarden gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 2007 is het nieuwe bestuur van SP Leeuwarden gekozen! Arie Visser, Erik Fassotte, Jellie de Jong, Jacob van der Meer en Roland de Jong gaan door, nieuw verkozen zijn Leander de Goede en Elisabeth Snijder Ploeg. Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden als bestuurslid.

De avond stond in het teken van de geschiedenis van de SP. Ronald Boorsma vertelde over de begintijd van SP Leeuwarden, waar hij bij betrokken was, onder andere als fractievoorzitter: “Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij in Leeuwarden zijn begonnen met de SP. Tien jaar geleden was het rond deze tijd dat we bij elkaar kwamen en begonnen te bouwen aan deze afdeling. Toen hadden wij rond de zestig leden en nu hebben jullie ongeveer 750 leden. Tien keer zoveel leden in tien jaar tijd!”

Daarna was het tijd voor het jaarverslag van de fractie en de afdeling, dat na een paar kritische noten uit de zaal met algemene stemmen werd aangenomen. Ook het verslag van de kascontrolecommissie werd goedgekeurd.

Toen de hoofdmoot van de avond: de verkiezing van een nieuw bestuur.

Met de uitslag van de bestuursverkiezing was de avond bijna ten einde. Bestuursleden Simon van der Meer en Farshad Bashir zijn afgetreden en kregen een aardigheidje als dank voor de inzet. Van der Meer gaat landelijk, hij wordt persoonlijke medewerker van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Bashir gaat zich bezig houden met andere politieke activiteiten.

De nieuwe bestuursleden zijn geworden:
Arie Visser (voorzitter)
Erik Fassotte (organisatiesecretaris)
Roland de Jong (penningmeester)
Jellie de Jong (secretaris)
Jacob van der Meer
Leander de Goede
Elisabeth Snijder Ploeg

Gastspreker van de avond was Tweede Kamerlid Paul Lempens, die over de geschiedenis van de SP vertelde. Hoe het allemaal ooit begon en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 juni 2007

Burgemeester Dales ontneemt SP het woord over Generaal Pardon

Vanavond ontnam burgemeetser Geert Dales de SP het woord tijdens de bespreking van het akkoord van de gemeenten over de pardonregeling. Fractie-woordvoerder Farshad Bashir probeerde de raad en het college te overtuigen van het feit dat deze regeling zorgt voor een nieuw probleem omdat de voorwaarden zo zijn opgesteld dat een deel van de “26.000” mensen die tijdens het project terugkeer op straat werden gezet, nu bewust buiten de deur worden gehouden terwijl dat nergens voor nodig is. Het gaat om de kleine groep die geen gebruik maakte van noodopvang-faciliteiten en in eigen middelen voorzag bij vrienden en familie, precies zoals de overheid ook van hen verwachtte.

De SP-fractie wilde een oproep doen aan “B&W om er bij de VNG op aan te dringen dat de bewijslast voor aantoonbaar verblijf in 2006 wordt geschrapt voor oude wetters die op straat terecht kwamen via het Project Terugkeer en wordt versoepeld voor de oude wetters die daarvóór op straat terecht kwamen, zodanig dat in ieder geval de mensen die vanaf 1 april 2004 op straat terecht kwamen, niet buiten de boot vallen.”

Burgemeester Dales vond dat dit betoog buiten de orde van de vergadering viel. Gemeenterdaadslid Gerben Hoogterp van PAL/GroenLinks viel Farshad Bashir bij door te stellen dat door de regeling toch weer een groep afhankelijk blijft van noodopvangvoorzieningen. Toen de burgemeester ook hem, het woord probeerde te ontnemen, deed Gerben Hoogterp nog een beroep op de wethouder. Deze gaf in zijn beantwoording blijk van begrip voor het probleem en verwachtte dat de noodopvang voorlopig nog wel even nodig blijft.

In het regeer-akkoord staan een aantal voorwaarden voor de pardonregeling:
– deze mensen moeten voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend;
– zij moeten in 2006 aantoonbaar in Nederland hebben verbleven.

Met deze tweede voorwaarde over aantoonbaar verblijf heeft de SP-fractie problemen: van de groep van “26.000” plus zijn er ongeveer 8000 mensen op straat gezet. Juist deze 8000 mensen die op straat kwamen kregen veel media aandacht. Deze mensen vormden onder andere aanleiding voor een breed maatschappelijk verzet tegen het beleid van voormalig minister Verdonk. Iedereen kent tv-beelden van mensen die in een bushokje gingen overnachten of een tent voor het gemeentehuis sloegen.

Van deze 8000 mensen is een deel opgevangen in de noodopvang. Een ander wist de weg niet te vinden, werd geconfronteerd met ruimtegebrek of voldeed niet aan de criteria, die per gemeente of steungroep verschilden en dook onder zonder procedures op te starten Wanneer zij ziek werden of kinderen op school hadden, kunnen zij gelukkig via een arts of school bewijzen dat ze in 2006 in Nederland verbleven. Maar wie het verblijf niet aan kan tonen valt dus buiten de boot.

Is dat eerlijk? Nee, zeker niet en zeker niet ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar achtergrond die in een noodopvang verbleven.
Mensen die gevolg gaven aan wat de overheid wilde en ondergedoken zaten, hebben achteraf dus gewoon pech.

Kortom, de SP is op het punt van Generaal Pardon in beginsel blij met het het coalitieakkoord “Samen Werken, samen leven”. Maar vanuit het oog van de “26000” mensen geldt zeker ook “Samen uit, samen thuis”. Er is in die tijd gestreden voor de “26.000”, wellicht exclusief de teruggekeerden, (voor hen was onvoldoende draagvlak) maar zeker inclusief hen die niet in de noodopvang terecht konden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 21 mei 2007

Feest en stof tot nadenken

Ook al is het al 62 jaar geleden dat Nederland bevrijd is, het loont nog altijd de moeite om daar uitgebreid bij stil te staan. Dat doen we graag door feest te vieren. Maar ook in het Befrijdingsfestival, zaterdag alweer voor de zestiende keer in Leeuwarden, zit volop stof tot nadenken.

We werden destijds bevrijd van de Duitse bezetters, die ons onze vrijheid en veiligheid afnamen. Dat is precies de reden waarom we hier tot in lengte van dagen stil bij mogen blijven staan. Want zulke zaken lijken misschien vanzelfsprekend, dat is lang niet altijd het geval.

In de nadrukkelijk multiculturele programmering van het Befrijdingsfestival is bijvoorbeeld de Braziliaanse band Percu’som een mooi voorbeeld van die actualiteit. Deze slagwerkgroep bestaat uit jongeren die afkomstig zijn uit de ‘favelas’, ofwel de van armoe en criminaliteit vergeven sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze zien in het slaan op instrumenten als surdo, snaredrum, repenique en tamborim een manier om te ontsnappen aan een naargeestig bestaan in de slagschaduw van de drugsbendes.

Optredens van Zulu 9:30, een enthousiaste smeltkroesband uit Barcelona, en Septeto Turquino, een relatief jonge groep met een eigen kijk op traditionele Cubaanse muziek, scherpen het multiculturele profiel van het Befrijdingsfestival aan. Net als Imetlâa, een groep die bestaat uit Marokkanen uit de buurt van Utrecht. Deze groep zal Walid Mimoun begeleiden, een grootheid in de Marokkaanse muziek.

Benkadi bestaat uit West-Afrikaanse immigranten te Groningen, die hun draai geven aan de muziek uit hun geboortestreek. Want de roep om integratie hoeft niet zo ver te gaan dat zulke nieuwkomers meteen maar hun culturele achtergrond prijs moeten geven, en dan hebben we het welbeschouwd ook over een vorm van vrijheid.

David Childers And The Modern Don Juans komen uit de Amerikaanse staat North Carolina en doen aan een aanstekelijke kruising tussen rock ‘n’ roll, honky tonk en blues. Verder staan er de nodige Nederlandse subtoppers. El Pino And The Volunteers is een Rotterdamse groep die een soort Americana maakt. Voorman David Pino leerde die muziek pas echt waarderen tijdens een verblijf in Canada, het land van onze bevrijders. Do-The-Undo is de nieuwe groep van Anne Soldaat, die de dominante positie van Jelle Paulusma in zijn vroegere groep Daryll-Ann niet langer accepteerde.

Opgezwolle is de traditionele ‘helikopter- act’, die over de hele dag een handvol festivals via het luchtruim zal bezoeken. Deze Zwolse rappers zijn uiteraard niet gewend om een blad voor de mond te nemen, terwijl de hippe jazzgroep New Cool Collective de vrijheid om te dansen zal afdwingen. De Friese toppers Mink en Luie Hond, ‘kleuterpopgroep’ De Gang Van Sake, folkgroep Wrâldfrysk, het Groot Kinderkoor en de jonge gitaarrockgroep NewSense Memory dragen ook het hunne bij aan de feestvreugde.

Wie dat allemaal te frivool vindt, kan vanaf 13.30 uur terecht op de Wissesdwinger, waar op het scherpst van de snede gedebatteerd zal worden. Mensen als burgemeester Geert Dales, LC-redacteur Jantien de Boer, publicist Huub Mous en SP-raadslid Farshad Bashir zullen in koppels discussiëren over onderwerpen als het recht op beledigen en je beledigd voelen, het gebrek aan vrouwenemancipatie, het homohuwelijk en de invloed van de media. Omrop-coryfee Eric Ennema presenteert, EO-hunk Arie Boomsma jureert.

Het Leeuwarder Befrijdingsfestival hoort bij de landelijke ‘keten’ van grote bevrijdingsfestivals, zoals die in de twaalf provinciehoofdsteden plus Amsterdam worden afgewikkeld. Maar verderop in de provincie wordt de bevrijding ook gevierd.

Op het Laweiplein in Drachten spelen vanaf een uur ’s middags de lokale singer-songwriter Meinte U met zijn band, troubadour en Dylan-vertolker Ernst Langhout en de legendarische Armand, protestzanger en lansbreker voor het bevrijdende rokertje. Op de Markt in Dokkum beginnen de feestelijkheden al vroeg: om tien uur trapt Kim-Lian af, gevolgd door onder andere Monstertux, A.B.O.V.E. en Di-Rect. ’s Avonds is er nog een piratenfeest met onder anderen Wolter Kroes.

Jacob Jaagsma

Bron: Leeuwarder Courant, 3 mei 2007

ROOD feest met Kamerlid Gerkens

Woensdagavond 9 mei geeft de politieke SP jongerenorganisatie ROOD Leeuwarden een groot ROOD FEEST in studentencafe Wolweze. De avond zal duren van 19.30 tot 22.00 uur.

De geinteresseerden krijgen 1 gratis welkomstdrankje aangeboden op kosten van ROOD. De entree is 50 cent. Op het programma staan o.a. een leuk filmpje, een interactieve discussie met SP 2e kamerlid Arda Gerkens en een ROOD quiz, gepresenteerd door SP-raadslid Farshad Bashir.

Verder zal de rockband Jackhammer een spetterend optreden geven, en als klapper op de rode vuurpijl zal SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens de avond afsluiten met een DJ set, waarbij zij zelf aan de draaitafel staat!

ROOD Leeuwarden, die actie voert voor onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, wil jongeren van 14 tot en met 27 jaar op deze manier laten kennismaken met ROOD Leeuwarden. Woordvoerdster Marieke de Boer “Wij hopen tijdens het feest veel jongeren enthousiast te maken om actief lid te worden van ROOD Leeuwarden. Hoe meer jongeren met ons actie willen voeren, des te vriendelijker zal Leeuwarden worden voor alle jongeren.”

Voor het ROOD FEEST zijn posters en flyers verspreid over tientallen uitgaanslocaties in Leeuwarden en Harlingen. Ook zal ROOD Leeuwarden tijdens het bevrijdingsfestival flyers uitdelen aan geinteresseerde jongeren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 mei 2007

Reacties: Schietgrage gek

Cho Seung-Hui, de moordenaar van Virginia Tech, is volgens Wim Stolk uit Kampen gestoord. ‘Waarom is hij niet veel eerder uit de maatschappij gehaald, juist omdat zijn buitensporige gedrag werd opgemerkt? En wie zijn nu werkelijk de medeplichtigen’, vraagt Stolk zich af. De lezers reageerden op de brievensite.

Vreemd dat iedereen deze jongen gestoord vindt. Is het bij niemand opgekomen dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben en het product is van een maatschappij die nog veel gekker is dan waar wij hem van beschuldigen?
Joop Franssen, Wijlre

Om net te doen alsof die jongen het slachtoffer was van de maatschappij en ‘gelijk’ had, is een trap na voor de nabestaanden Een perverse redenering.
Jacques van Meel, Tilburg

Een individualistische samenleving zal per definitie gedoemd zijn tot dit soort barbarisme.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 20 april 2007

Actie bij sociale werkplaats

Medewerkers van de sociale werkplaats Caparis in Leeuwarden protesteren samen met de SP tegen misstanden bij het bedrijf. Ze hebben zich verenigd in het comité Caparis Moet Sociaal. Van 12 tot 16 maart verzamelde het comité de klachten van medewerkers.

SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir vertelt: ‘Veel mensen klagen dat ze door de bedrijfsarts worden gedwongen te werken als ze ziek zijn. Dat is vreemd, omdat bij een sociale werkplaats juist mensen met psychische of lichamelijke beperkingen werken. Ook klagen veel mensen dat het werk saaier wordt. Leuk werk, zoals in de metaal, verdwijnt en geestdodend inpakwerk komt ervoor in de plaats. Daarnaast zijn er specifieke ergernissen, zoals dat mensen hun medicijnen niet in de kantine mogen innemen, maar dit op de wc moeten doen.’

Volgens Bashir staat de situatie bij Caparis niet op zichzelf. ‘Ook over andere sociale werkplaatsen komen bij de SP klachten binnen. Bij sociale werkplaatsen wordt tegenwoordig een neoliberaal beleid gevoerd. Veel sociale werkplaatsen zijn uitbesteed en moeten winst maken. Daarom worden mensen gedwongen harder te werken dan ze eigenlijk kunnen.’

In april komt brengt het comité een rapport uit met aanbevelingen. ‘Als onze aanbevelingen niet worden overgenomen, gaan we actie voeren’, zegt Bashir.

Bron: de Socialist, april 2007

30.000 subsidie voor debatcentrum De Bres

De gemeenteraad draagt het college op om een éénmalig subsidie van € 30.000 te verstrekken aan debatcentrum De Bres. Een motie van deze strekking van PvdA, CDA, VVD en PAL/GroenLinks kreeg 26 maart brede steun.

De raad wil de behandeling van het subsidieverzoek door b. en w. niet afwachten. Het college dient zelf binnen de begroting dekking te zoeken voor de subsidie. Als dit niet lukt wordt het bedrag uit de algemene reserves van de gemeente gehaald.

John Stoelinga van de NLP verwonderde zich over de gang van zaken. ‘Hoort de raad niet eerst het college te bevragen over de stand van zaken van de behandeling van het subsidieverzoek?’
Ook Farshad Bashir (SP) had zijn vraagtekens. ‘Mij ontgaat de maatschappelijke meerwaarde van de Bres. Debatteren kan ook in Schaaf, theater Romein of het Stadhuis.’

De overige partijen vonden de motie een prima voorstel. Als tegenprestatie dient De Bres tussen nu en 2009 tien algemene politieke debatten te organiseren over actuele lokale en regionale onderwerpen.

Bron: leeuwarden.nl, 27 maart 2007

Raad dwingt college De Bres geld te geven

LEEUWARDEN – Debatcentrum De Bres in Leeuwarden krijgt een startsubsidie van €30.000 van de gemeente. Gisteravond gaf een raadsmeerderheid het college opdracht om geld vrij te maken voor het centrum. ,,Het is vernieuwend voor Leeuwarden. De Bres stimuleert de debatcultuur van Leeuwarden en Friesland’’, aldus PvdA-er Klaas Zwart.

Het CDA, de VVD, PAL/Groen- Links en de ChristenUnie zijn het met hem eens. Al vijf maanden geleden vroeg de stichting om de subsidie, een derde van het benodigde startkapitaal. De gemeente reageerde welwillend, maar kon geen geld vinden.

Dat moet dan maar uit de algemene reserves komen, suggereerde Aukje de Vries van de VVD. Als voorwaarde voor de subsidie bedingen de partijen een aantal openbare politieke debatten in het centrum.

De NLP en de SP zijn tegen de gemeentelijke steun voor De Bres. SP-er Farshad Bashir: ,,Ons ontgaat de maatschappelijke waarde voor de doorsnee Leeuwarder. Er komt maar een kleine groep op af. Bovendien is het centrum concurrerend voor bijvoorbeeld muziekcentrum Schaaf, Romein en het stadhuis, dat voor miljoenen is verbouwd om het toegankelijk voor het publiek te maken.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 27 maart 2007

Comité ‘Caparis moet sociaal’ opgericht

Een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening in Leeuwarden die klachten hebben over misstanden bij Caparis, hebben zich op initiatief van de Socialistische Partij (SP) georganiseerd in het comité “Caparis moet sociaal”. Tevens wordt er van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart een meldweek gehouden om de klachten van de werknemers van Caparis te verzamelen, hiervoor zal onder andere geënquêteerd worden aan de poorten van Caparis.

De WSW’ers, verenigd in het comité “Caparis moet sociaal”, hebben weinig vertrouwen in de leiding van Caparis. Daarom zijn ze dan ook overgegaan tot de oprichting van het comité. Het comité wil de krachten bundelen.

Omdat de WSW’ers in het comité bang zijn voor negatieve maatregelen tot zelfs ontslag willen zij anoniem blijven. Het comité zal dan ook naar buiten toe vertegenwoordigd worden door het SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir en de SP-organisatiesecretaris Erik Fassotte. Tijdens de klachtenweek is er een telefoonnummer beschikbaar gesteld: 06-47002863 (Erik Fassotte). Medewerkers van Caparis kunnen daar van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart tussen 20.00 uur en 21.00 terecht met hun vragen en klachten over de werkomstandigheden bij Caparis.

Ook zullen er op maandag 12 maart, dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart een aantal SP’ers bij de poorten van Caparis staan om de medewerkers van Caparis te vragen naar hun klachten en ervaringen.

Tot deze klachtenweek is besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen door medewerkers van Caparis. Werkdruk, manipulatie en intimidatie waren de termen om de situatie bij Caparis in Leeuwarden te beschrijven. Eigenlijk zou deze klachtenweek veel eerder georganiseerd worden, maar omdat de SP bang was dat de klachtenweek als een verkiezingsstunt gezien zou worden, is besloten om de klachtenweek na de verkiezingen van de Provinciale Staten te organiseren.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 10 maart 2007

Niet elke lijstduwer even succesvol

GOOS BIES

Leeuwarden – Met 6044 voorkeurstemmen neemt Rendert Algra plaats in de Statenfractie van het CDA. Daarmee is de Jubbegaster, die met zijn bekendheid als voormalig Tweede Kamerlid stemmen moest trekken, verreweg de meest succesvolle lijstduwer. Lijstduwers van andere partijen haalden bij lange na de persoonlijke kiesdrempel van 1536 stemmen niet.

De Sneker wethouder Andries Ekhart van de PvdA kwam van de andere lijstduwers met 830 voorkeurstemmen nog het dichtste bij. Overigens is het eigenlijk niet de bedoeling dat een lijstduwer de kiesdrempel haalt. Kenmerk van de lijstduwer is dat die niet in de Tweede Kamer, gemeenteraad of in dit geval in Provinciale Staten wil, maar wel zijn of haar naam aan een partij wil verbinden. Zo niet Algra. Die besloot met succes een voorkeursactie te voeren.

Ekhart bleek overigens net als Algra ook iets minder vrijblijvend op de lijst te staan dan aanvankelijk werd vermoed. Hij ziet zichzelf als de meest geschikte kandidaat-gedeputeerde voor de portefeuille jeugdzaken, terwijl de PvdA al twee potentiële gedeputeerden naar voren had geschoven.

Ook de VVD zette een wethouder in: Willem Heere van Terschelling. Dat loonde, want het bracht 473 stemmen in het laatje – vooral van het eiland.

Van de andere lijstduwers deed de achttienjarige Farshad Bashir, een van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland, het opvallend goed. De Afghaanse Leeuwarder haalde voor de SP 507 stemmen. Heel wat meer dan de andere lijstduwer van de Socialistische Partij, Gaatske Wiersma van vogelopvang De Fûgelpits. Die bleef steken op 121 stemmen.

Bij de ChristenUnie haalde oud-fractievoorzitter Rein Ferwerda nog altijd 251 stemmen binnen als lijstduwer. Bij de FNP had Eerste Kamerlid Hindrik ten Hoeve die rol; het leverde de Frysk-nasjonalen 134 stemmen op. De opvallendste naam bij GrienLinks van mensen op een onverkiesbare plaats was die van Hetty Hafkamp, oud-wethouder van Leeuwarden. Zij schopte het tot 73 voorkeurstemmen.

Ronduit teleurstellend deden de ‘old boys’ van Cambuur het. Vastgoedtycoon Jan Riedstra moest het op de lijst van Gemeentebelangen Friesland doen met 46 stemmen. Bij advocaat Wim Sleijfer bleef de teller steken op 34.

De Partij voor de Dieren, de partij die landelijk het meest gebruik maakt van lijstduwers – Kees van Kooten, Georgina Verbaan, Paul Cliteur, enzovoorts – kwam in Fryslân niet met een ‘BF’er’ op de proppen. De meest bekende was misschien Bert Hollander van de opvang voor oude koeien in Zandhuizen. Hij kreeg 138 stemmen, maar de dierenpartij haalde de kiesdrempel niet.

Bron: Friesch Dagblad, 10 maart 2007

SP van 2 naar 4 zetels in Fryslân

De SP is de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. De fractie verdubbelde haar aanhang van 4,81% naar 9,57% van de stemmen, waarmee we op 4 (+2) zetels komen. Met deze uitslag komen naast lijsttrekker Ad van de Kolk (Witmarsum) ook Frans Baron (Drachten), Anneke Apperloo (Leeuwarden) en Jacob van der Hoek (Bakkeveen) in de Provinciale Staten.

De SP heeft het in Leeuwarden nog iets beter gedaan: 14.3% van de stemmen. Ook in de andere gemeenten die onder SP afdeling Leeuwarden vallen is opvallend goed gescoord: 9.2% in het Bildt en 14.1% in Harlingen.

De nieuwe statenleden
Ad van de Kolk (49) is agoog, schipper en musicus. Door zijn bijdrage aan de grote binnenvaartstakingen in de jaren negentig rolde hij in de politiek.

Frans Baron (59, Drachten) is al SP’er sinds 1980. De kantoorman van Talant verruilt nu zijn raadszetel in Drachten voor het statenbankje.

Jacob van der Hoek (66, Bakkeveen) heeft een lang en doorleefd PvdA-verleden. Hij was gewestelijk bestuurder in Groningen ten tijde van Nieuw Links en later PvdA-raadslid in Opsterland. De gepensioneerde loopbaanadviseur stapte in 2003 over naar de SP.

De chemisch procestechnoloog Anneke Apperloo (36, Leeuwarden) completeert het SP-kwartet in de nieuwe staten.

Aantal stemmen per kandidaat:
Totaal zijn er 25281 stemmen op de SP uitgebracht. Hieronder een overzicht van de uitgebrachte stemmen per kandidaat:

 1. Ad van de Kolk: 17511
 2. Frans Baron: 2260
 3. Anneke Apperloo: 1308
 4. Jacob van der Hoek: 452
 5. Jolanda Rotert: 278
 6. Bert Groos: 367
 7. Richard Klerks: 225
 8. Enno Bruinsma: 295
 9. Petra Kramer: 266
 10. Wies Franckena: 193
 11. Bert Bisschop: 106
 12. Durk van der Meulen: 137
 13. Jos van der Horst: 98
 14. Kees Nederstigt: 42
 15. Freerk Kalsbeek: 152
 16. Harm de Vos: 110
 17. Cor Hergaarden: 123
 18. Astrid van der Berg: 291
 19. Auke Veenstra: 97
 20. Irma Nooy: 123
 21. Roel IJtsma: 66
 22. Roel Akkerman: 57
 23. Egbert Flik: 96
 24. Gaatske Wiersma-Visser: 121
 25. Farshad Bashir: 507

In de Eerste Kamer mag de SP rekenen op een drievoudig sterkere fractie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 maart 2007

SP-jongeren vallen goed op met actie openbaar vervoer

De jongeren van de SP uit Leeuwarden hebben vandaag op het Centraal Station actie gevoerd voor beter openbaar vervoer. De jongeren ontvouwden een gigantische strippenkaart met daarop verbetervoorstellen voor het openbaar vervoer.

De jongeren van de SP wilden hiermee in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht vragen voor de standpunten van de SP over het openbaar vervoer.


Jongerenkrant van de SP

Opmerkelijk was dat twee toevallige voorbijgangers niet alleen lid werden van de SP, maar ook spontaan actief werden. Ze trokken de hesjes van de SP aan en begonnen mee te helpen met het flyeren.

De actie was een succes. In totaal werden er in anderhalf uur meer dan duizend flyers, folders en kranten uitgedeeld.


Lijstduwer Farshad Bashir

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 maart 2007

SP-jongeren eisen aandacht voor Openbaar Vervoer

De betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is ernstig in het geding. De SP-jongeren eisen dan ook komende maandag 5 maart met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen aandacht voor beter Openbaar Vervoer.

De jongeren van de SP zullen gesprekken voeren met de trein- en busreizigers, maar ook folders en flyers uitdelen met de standpunten van de SP. De actie van deze jongeren wordt ondersteund door een ludieke bilboard, in de vorm van een grote strippenkaart. De jongeren staan van 16.30 tot 18.00 uur op het Centraal Station in Leeuwarden.

SP-jongere Marieke de Boer: “Wanneer je afhankelijk bent van het Openbaar Vervoer en op het Friese platteland woont, wordt je geduld aardig op proef gesteld. Het huidige busvoorzieningenniveau is minimaal. Sommige gebieden zijn slecht – of zelfs helemaal niet – per openbaar vervoer bereikbaar.”

De jongeren van de SP zullen aandacht schenken aan de volgende standpunten van de SP:

– stop van verdere afbraak van openbaar vervoer;
– terugdraaien van bezuinigingen, eventueel door en met inzet van provinciale middelen;
– ‘gratis bus’ in daluren;
– verplichten van het huidige openbaar vervoerbedrijf om de kwaliteit van het vervoer op een hoger niveau te brengen en te zorgen voor een fijnmazig netwerk;
– bij aanbesteding dient comfort en veiligheid een eis te zijn;
– snel aanleggen van een snelle verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.

Bij de actie zal tevens Farshad Bashir, het jongste gemeenteraadslid van Fryslân en tevens lijstduwer voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart aanwezig zijn.

De jongeren van de SP hebben het voornemen om na de verkiezingen van de Provinciale Staten, in Leeuwarden een jongerenafdeling van SP, ROOD, op te richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 maart 2007

Initiatiefvoorstel: kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers

In Leeuwarden kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De SP vindt dit onterecht en heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om ook deze ondernemers kwijtschelding te geven.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De kleine ondernemer en zelfstandige voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. Juist omdat ze klein zijn hebben ze ook minder reserves of de mogelijkheden om al dan niet tijdelijk te bezuinigen op overhead om te overleven. En zware tijden hoeven niet synchroon te lopen met slechte economie.”

Er zijn vele sectoren, waarin juist zelfstandigen werkzaam zijn, die gevoelig zijn voor tijdsinvloeden. Bashir: “Denk aan de ijscoman bij een slechte zomer, de fotograaf die even geen opdrachten krijgt of wanneer de klant vanwege wegopenbrekingen wegblijft.”

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Waar bijstandsgerechtigden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgen, geldt dit voor de armere ondernemers niet. De SP vindt dit onterecht en stelt voor de regels voor kwijtschelding op te rekken.

Het voorstel van de SP betekent dat kleine ondernemers en zelfstandigen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau net zoals ontvangers van een bijstandsuitkering aanspraak moeten kunnen maken op kwijtschelding van lokale belastingen. Om het gemiddelde maandelijks besteedbaar inkomen van een zelfstandigen te berekenen kan als uitgangspunt de aangifte/aanslag inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, gecorrigeerd voor zelfstandigen- en andere aftrekposten en met daaraan verbonden de eis dat één en ander na afsluiting van het jaar/na de aanslag van dat jaar nog eens wordt gecorrigeerd.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 maart 2007

Extra geld gebruiken voor aanpak wachtlijsten WSW

De SP fractie vindt dat het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten voor het aanpakken van wachtlijsten in de WSW ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt moet worden. SP-raadslid Farshad Bashir: “Maar het geld is niet geoormerkt. De gemeente mag er in principe mee doen wat ze wil.” In schriftelijke vragen stelt hij het college vandaag voor dat geld niet voor iets anders in te zetten.

Eind 2006 werd door de Tweede Kamer een amendement van SP Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarmee 25 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de Wet op de Sociale Werkplaatsen. De ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Zalm van Financiën hebben de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte gebracht over de uitvoering van het amendement. Het geld wordt toegevoed aan het gemeentefonds, maar is niet geoormerkt. Lokaal kan het geld geoormerkt worden. Bashir: “Als dit niet gebeurt, dan zal het geld naar de algemene middelen, en daarmee bijvoorbeeld naar lantarenpalen gaan.”

De verantwoording over de besteding van het geld moet dus lokaal plaatsvinden. Bashir: “Maar ik wil niet wachten tot verantwoording die achteraf wordt afgelegd. Er is ook in Leeuwarden nog altijd een flinke wachtlijst voor beschutte werkplekken.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 februari 2007

Reacties: Dag Joop

Wijn heeft besloten de politiek te verlaten. Een kwalijke beslissing, schrijft Thijs Akkerman uit Den Haag. Hij kan zich voorstellen dat bij een coalitie met de ‘homofobe’ ChristenUnie voor een homoseksueel politicus de grens ligt. Hieronder enkele reacties van de website.

Ik geef Wijn groot gelijk, als hij inderdaad op principiële gronden afstand neemt van zijn eigen partij. Het CDA is al tijden een wolf in schaapskleren, als het gaat om persoonlijke frivoliteiten en vrijheden of seksuele geaardheid. Die partij zit oordevol reli’s met slechts één boek op het nachtkastje. Dat je je als homo überhaupt senang kunt voelen bij een partij met de C erin.
R. Jansen, Berkel en Rodenrijs

En laten we vooral ook PvdA-leider Wouter Bos niet vergeten. Bos heeft immers uitdrukkelijk gezegd nooit minister te zullen worden in een vierde kabinet van Balkenende. Wat een draaimolen.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 9 februari 2007

SP blij met steun PvdA inzake binnenmilieu scholen

De SP staat niet meer alleen in haar zorg over de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. In mei 2006 stelde de SP vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over hoe het gesteld is met het binnenmilieu van de basisscholen en of het College van B&W bereid was de situatie te verbeteren. Maar de politieke bestuurders zagen het allemaal niet zo somber in, onder mom van eigen verantwoordelijkheid van de scholen, kreeg het SP-raadslid Farshad Bashir nul op het rekest. Gelukkig lijkt de grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad, de PvdA, nu ook de problemen van het binnenmilieu onder ogen te zien.

In mei 2006 zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

De SP trok niet alleen in Leeuwarden aan de bel, ook in andere gemeenteraden heeft de SP vragen hierover gesteld. Terwijl in andere gemeenten het College van B&W initiatief gaat nemen om de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren vond het Leeuwarder College van B&W dat de “berichtgeving in de uitzending tendentieus” was. Daarnaast vond het College van B&W dat het uitvoeren van de te nemen maatregelen “valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur”.

Binnenkort gaat SP’er Bashir om de tafel met het PvdA-raadslid Jelmer Staal om te bespereken hoe de beide partijen dit probleem het beste aan kunnen pakken. De SP is in ieder geval blij dat ook de PvdA zich op dit onderwerp gaat richten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 31 januari 2007

Nieuwe Leeuwarder aanpak: werk boven inkomen

Een raadsmeerderheid is akkoord met de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het beleid is erop gericht meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen via een sluitende aanpak. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en werken met behoud van uitkering behoort tot de mogelijkheden.

De SP was 29 januari de grootste tegenstander van de collegeplannen. Maar liefst vijf moties en één amendement diende Farshad Bashir in namens zijn partij. Daarvan wist de SP er twee te verzilveren: het college zal bij de kabinetsonderhandelaars om meer geld voor het WWB-beleid van Leeuwarden pleiten. Daarnaast zal het college in de toekomst minder Engelse termen gebruiken in de communicatie.

Bron: leeuwarden.nl, 30 januari 2007

‘Handhaaf vrijstelling sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders’

Op dit moment geldt voor alleenstaande ouders met een uitkering een vrijstelling voor de sollicitatieplicht. Wethouder Marco Florijn kondigde gisteravond aan dat het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort met een voorstel zal komen waarbij deze vrijstelling weer ingetrokken wordt. SP diende samen met de ChristenUnie en FNP een motie in om deze vrijstelling te handhaven. De motie kon naast de indieners echter alleen op de steun van het CDA rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een alleenstaande ouder moet een moeder en een vader tegelijk zijn. Dit is erg zwaar, vooral als de kinderen ziek zijn of slecht slapen.”

SP, ChristenUnie, FNP en CDA droegen het College op om de rechten van alleenstaande ouders niet af te breken en alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar een vrijstelling te blijven geven van de sollicitatieplicht.

De motie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2007

Wachttijd

Leeuwarden – Woningzoekende Leeuwarders moeten veel te lang wachten voor ze een huurwoning krijgen toegewezen. Zestien en een halve maand gemiddeld. “Onbegrijpelijk”, vindt SP-raadslid F. Bashir. Hij baseert zich op cijfers van Leeuwarder Jan Post die een jaar lang alle wooncijfers verzamelde. In 2006 werd volgens Post 62.920 keer gereageerd op 780 toegewezen woningen. De meest gevraagde straat in Leeuwarden was de Valeriusstraat.

Bron: Friesch Dagblad, 23 januari 2007

SP: onbetaalde arbeid werklozen is uitbuiting

LEEUWARDEN – Werklozen die door de gemeente een werkstage of een ‘maatschappelijk nuttige functie’ krijgen aangeboden, moeten daarvoor worden betaald. Dit vindt de Leeuwarder SP. De gemeente Leeuwarden wil mensen die straks na een verplichte training en reïntegratietraject nog zonder baan zitten, inzetten op dergelijke posten. Zij behouden dan wel hun uitkering, maar ontvangen verder geen loon.

,,Als je vindt dat ze dan zulk nuttig werk doen, trek er dan ook geld voor uit’’, aldus SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Uitbuiting’’, oordeelt hij. Hij sprak die woorden gisteravond in de raadscommissie welzijn, waar de nieuwe aanpak van werkloosheid werd besproken. Op hoofdlijnen lijkt een meerderheid van de gemeenteraad de collegeplannen te waarderen.

Daarin is het aanbieden van een gesubsidieerde baan met behoud van uitkering de laatste stap. B. en w. willen werkzoekenden eerst tot een cursus verplichten, waarin zij hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden leren inzien en uitbreiden. Hebben ze daarna nog geen baan, dan volgt een reïntegratietraject. Pas als er geen uitzicht op werk is, komt een onbetaalde ‘maatschappelijk nuttige functie’ in beeld.

Dat is volgens wethouder Marco Florijn niet meer dan billijk. ,,Wij spannen ons voor ze in. We begeleiden ze bij het vinden van een baan. Dan verwachten we wel dat mensen zelf ook iets bijdragen, in de vorm van inzet.’’ De gemeente probeert ook dergelijke onbetaalde functies aan te sluiten op de interesses en kwaliteiten van de werkzoekende. Zo wordt voorkomen dat die geïsoleerd raakt en ‘achter de geraniums’ verdwijnt.

Bron: Leeuwarder Courant, 11 januari 2007

Verplicht werken in ruil voor je uitkering: uitbuiting!

Twee nieuwe middelen wil de gemeente Leeuwarden inzetten tegen de werkloosheid. In het plan om werklozen een verplichte training en reïntegratietraject aan te bieden ziet SP-raadslid Farshad Bashir wel perspectief. Voor het voorstel om werklozen met behoud van uitkering, maar zonder loon aan het werk te zetten heeft hij maar één woord: uitbuiting.

Bashir: “Ik wil om te beginnen benadrukken dat de SP kiest voor werk als de meest effectieve bestrijding van sociaal isolement en van armoede. Werk is daarnaast voor de meeste mensen ook een bron van welvaart.”

Echter, de SP wijst werk met behoud van een uitkering en zonder een arbeidsovereenkomst, zonder CAO en zonder secundaire arbeidsvoorwaarden af tenzij het gaat om een eenmalig vrijwillig en kort traject van maximaal 3 maanden gericht op scholing of werkervaring. De SP vindt normaal werk van groot belang, maar wel met alle bijbehorende rechten en een volwaardige beloning. “Voor werk dient minimaal het minimum loon betaald te worden,” aldus Bashir.

Het college wil werklozen dwingen om maatschappelijk nuttig werk met behoud van uitkering te doen, ook moeten werklozen werkstage van zes maanden doen met behoud van uitkering. Dit termijn kan oneindig lang verlengd worden.

De SP’er heeft hier maar een woord voor: uitbuiting! “Als we als Leeuwarder samenleving bepaald werk maatschappelijk nuttig vinden, dan moeten we daar geld voor uittrekken en moeten we werklozen voor een normaal CAO-loon aannemen.”

De SP streeft naar maximale werkgelegenheid in Leeuwarden, dit wil de SP niet bereiken door “werken met behoud van uitkering” toe te staan. De gemeente moet eerder voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Bashir legt uit: “Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, dat we voor Leeuwarden moeten zien te winnen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Leeuwarden moet niet alleen worden ingezet op de dienstensector, maar ook op productiebedrijven, zodat er meer laaggeschoold werk beschikbaar komt omdat juist onder laaggeschoolden de werkloosheid groot is.”

Ook de SP begrijpt dat er een deel van de mensen die aangewezen zijn op een uitkering, om diverse redenen niet in staat is om regulier betaald werk te vinden. Deze groep moet geholpen worden aan een zinvolle dagbesteding. “Voor deze groep moeten initiatieven ontwikkeld worden die aansluiten bij de persoonlijke situatie waarbij de eigen keuze centraal moet staan, waarbij wordt gestreefd naar maximale ontplooiing en maatschappelijke participatie. Op vrijwillige basis moeten deze mensen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Wat anders dus dan verplicht werken met behoud van uitkering,” aldus het SP-raadslid gisteravond in de vergadering van commissie Welzijn.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 11 januari 2007

Berecht de oorlogshitsers

Op 20 maart 2003 viel de ‘Coalition of the Willing’ onder leiding van George W. Bush Irak binnen. Irak zou namelijk in bezit zijn van massavernietigingswapens en zou het internationale terrorisme steunen. Beide argumenten van de coalitie bleken gebaseerd te zijn op leugens.

Waar het de coalitie werkelijk om draaide was de Iraakse olie. De bezetting van Irak heeft de Irakezen dan ook niets anders gebracht dan ellende. Volgens recente tellingen zijn er ondertussen meer dan 700.000 onschuldige Irakezen om het leven gekomen, duizenden anderen zijn op een andere manier slachtoffer geworden van mensenrechtenschendingen. Aan de andere kant hebben vooral de grote bedrijven uit Londen en Washington miljarden euro’s oorlogsdivident binnengehaald. Nu Saddam Hoessein berecht en terechtgesteld is, wordt het dan ook tijd dat Bush, Blair, Balkenende en andere leiders van de ‘Coalition of the Willing’ berecht worden voor hun misdaden in Irak.

Farshad Bashir

Bron: eurodusnie.nl, 7 januari 2007

Reply: Dierenpartij

Het was een partij naar zijn hart, de Partij voor de Dieren. Desalniettemin vindt Nicolaas Hartman uit Valthermond dat je of voor dieren, of voor mensen bent. ‘De partij zal zich bij alles moeten afvragen of het in het belang van dieren is en als dat niet het geval is, moet zij de moed hebben tegen of blanco te stemmen.’ Hieronder enkele reacties.

Ik voel me niet vertegenwoordigd door welk aardig hondje of poesje dan ook. Mensen horen netjes met de wereld en dus ook met de dieren om te gaan. Een partij voor de dieren? Prachtig, maar zo’n partij in het parlement? Onzin!
Leo van Batenburg, Eindhoven

Mensen zijn ook dieren.
Farshad Bashir, Leeuwarden

Dieren een ‘stem’ geven, vind ik net zoiets als met Fifi naar de kapper gaan.
J. Feijen, Purmerend

Dat weldenkende mensen zouden kiezen voor een partij speciaal voor dieren, is mijns inziens onbegrijpelijk. Maar dat er ook mensen zijn die beweren dat je of voor dieren bent of voor mensen, is voor mij the limit.
Peter Bartels, Haarlem

Reageren? volkskrant.nl/briefvandedag

Bron: de Volkskrant, 22 december 2006

Raad stelt inburgering- en integratiebeleid vast

De aanbieders van inburgering- en integratietrajecten voor inburgeraars mogen niet de dupe worden van het beleid van de gemeente Leeuwarden. De raad wil voorkomen dat het personeel van deze bedrijven door de aanbestedingstrajecten op straat komt te staan. Een motie van de SP, waarin het college wordt verzocht om de negatieve gevolgen van de aanbesteding te minimaliseren, kreeg in de raadsvergadering van 18 maart voldoende steun. CDA, VVD en NLP stemden tegen.

De gemeenteraad besprak de kadernota Inburgering en Integratie, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 januari 2007 landelijk ingevoerd. Het inburgeringexamen speelt hierin een belangrijke rol.

Volgens de SP is de leerplicht voor inburgeraars heel nuttig. Het gaat de partijen echter te ver om boetes op te leggen aan de inburgeraars die het inburgeringexamen niet halen. ‘Dat is immoreel,’ stelde woordvoerder Farshad Bashir. Hij diende namens zijn partij een amendement in om de boete niet in te voeren.
Wethouder Roel Sluiter wees hem er op dat de boetes enkel worden opgelegd wanneer er verwijtbare oorzaken zijn voor het niet halen van het examen. ‘Alleen iemand die er bewust met de pet naar gooit loop risico.’ De overige raadsfracties steunden de wethouder en wezen de SP-motie af.

In het nieuwe beleid geeft de gemeente extra aandacht aan inburgeraars in een achterstandsituatie. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen met een WWB-uitkering. Volgens de PvdA, CDA en PAL/GroenLinks heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de behoefte van deze groep. Tamara Bok diende namens deze partijen daarom een motie in om een deel van de inburgeringtrajecten nog niet ‘inhoudelijk’ aan te besteden en eerst de behoefte van deze mensen in kaart te brengen. De raad steunde de motie met uitzondering van ChristenUnie, NLP en FNP.

De raad stemde uiteindelijk in met het collegevoorstel voor het inburgering- en integratiebeleid. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij ergerde zich aan de veelgebruikte terminologie ‘inburgeringsplichtige’ in de nota. In een motie vroeg de partij om dit te vervangen door de term ‘inburgeraar’, maar hiervoor was onvoldoende steun van de andere partijen.

Bron: leeuwarden.nl, 19 december 2006

Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Dat gebeurde op een Regioconferentie van de SP in Leeuwarden. De lijsttrekker stond ook één op de concept-kandidatenlijst. De lijst telt veel nieuwe gezichten. De meeste mensen zijn in de SP-afdelingen goed bekend, omdat ze daar actief zijn. Zo zijn een flink aantal gemeenteraadsleden verkiesbaar.

De door de Regioconferentie vastgestelde kandidatenlijst:

 1. Ad van de Kolk, Witmarsum
 2. Frans Baron, Drachten
 3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
 4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
 5. Jolanda Rotert, Kollum
 6. Bert Groos, Joure
 7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
 8. Enno Bruinsma, Bolsward
 9. Petra Kramer, Drachten
 10. Wies Franckena, Leeuwarden
 11. Bert Bisschop, Leeuwarden
 12. Durk van der Meulen, Leeuwarden
 13. Jos van der Horst, Drachten
 14. Kees Nederstigt, Twellegea
 15. Freerk Kalsbeek, Leeuwarden
 16. Harm de Vos, Dronrijp
 17. Cor Hergaarden, Hurdegaryp
 18. Astrid van der Berg, Leeuwarden
 19. Auke Veenstra, Surhuizum
 20. Irma Nooy, Lemmer
 21. Roel IJtsma, Surhuisterveen
 22. Roel Akkerman, Drachten
 23. Egbert Flik, Scharnegoutum
 24. Gaatske Wiersma-Visser, Moddergat
 25. Farshad Bashir, Leeuwarden

De SP discusseerde verder over een lijstverbinding met GroenLinks. Dat is handig voor bij de verdeling van restzetels: partijen die onderling hun lijsten verbonden hebben, maken meer kans op een restzetel.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 december 2006

Overname personeel van aanbieders inburgeringtrajecten mogelijk

Doordat in de Wet Inburgering ook de marktwerking opgenomen is, wordt de gemeente verplicht om inburgeringstrajecten aan te besteden. De huidige aanbieders komen hierdoor in onzekerheid. Zo heeft STINS bijvoorbeeld nu al het aantal werknemers verkleind, want als ze de aanbesteding niet winnen, dan zijn ze al vast voorbereid. Om de gevolgen voor het personeel van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten zo klein mogelijk te houden diende de SP een motie in om het college op te dragen alles te doen om de werkgelegenheid te behouden. De motie kon rekenen op een meerderheid, alleen CDA, VVD en NLP stemden tegen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “De personeelsleden van huidige aanbieders van inburgeringtrajecten hebben onzekerheid over hun baan, want als nieuwe organisaties de aanbesteding winnen dreigt ontslag en verlies van rechtspositie voor deze groep.” Bij de uitkomsten van de gunningen in andere gemeenten in de aanbesteding in het kader van de WMO is duidelijk geworden wat voor gevolgen aanbestedingen voor personeel kunnen hebben.

Het college is dus nu opgedragen om de negatieve gevolgen van marktwerking te minimaliseren. Er moeten sluitende afspraken gemaakt worden met de aanbieders van inburgeringtrajecten die de aanbesteding winnen over het overnemen van personeel, de geldende kaders (zoals de CAO) in acht nemend en met respect voor ieders rechtspositie.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 18 december 2006

Gaatske Wiersma duwt lijst SP

LEEUWARDEN – Gaatske Wiersma-Visser uit Moddergat loopt het risico dat ze in de politiek verzeild raakt. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat is lijstduwer voor de Socialistische Partij bij de provinciale verkiezingen.

Bij voldoende voorkeurstemmen komt Wiersma in de Friese staten. De SP heeft momenteel twee zetels. Het huidige statenlid Ad van de Kolk is lijsttrekker bij de verkiezingen.

Tweede staat Frans Baron, gemeenteraadslid in Drachten. Daarna volgen kandidaten die nieuw zijn in de politiek, met uitzondering van het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir. Hij staat pas op plaats 25.

Bron: Leeuwarder Courant, 1 december 2006

Gaatske Wiersma listtriuwer SP

Gaatske Wiersma fan de Fûgelpits yn Moddergat is listtriuwer fan de SP by de steateferkiezings yn maart. Se stiet op it 26e plak.

Op nûmer 25 stiet Farshad Bashir, it Ljouwerter gemeenteriedslid dat foar de SP ek meidie oan de Twadde Keamer-ferkiezings. De nûmer ien foar de Sosjalistyske Partij by de steate-ferkiezings is Ad van der Kolk.

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 1 december 2006

Ad van de Kolk trekt Friese kandidatenlijst, Farshad Bashir lijstduwer

Het regio overleg van de SP in Fryslân heeft begin dit jaar een kandidatencommissie samengesteld. Deze commissie heeft vandaag 30 november 2006 een voordracht gedaan aan de regioconferentie die op 11 december zal plaatsvinden. Op de voordracht staan 26 Friese kandidaten voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007.

De lijst is een mix van jonge en oude kandidaten, vrouwen en mannen en de kandidaten zijn geografisch verspreid over de hele provincie. Ad van de Kolk is lijsttrekker. Lijstduwer is de Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir, hij staat op plaats 26. Bashir was bij het aantreden het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Op plaats 25 staat Gaatske Wiersma-Visser. De bekende eigenaresse van vogelpension De Fûgelpits in Moddergat duwt de lijst samen met Bashir.

De nieuwkomers achter de zittende Statenlid Ad van de Kolk zijn in de afgelopen jaren gescout en worden binnenkort intensief opgeleid binnen de SP. Onder hen het gemeenteraadslid Frans Baron uit Drachten, geboren in 1947. Baron is getrouwd en heeft 2 zoons. Hij is werkzaam als administrateur bij een koepelorgaan in de Zorg. In de gemeenteraad houdt hij zich op dit moment als fractievoorzitter bezig met Algemene Economische en Financiële Zaken (AEFZ).

Lijsttrekker Van de Kolk: “De lijst is een mix van mensen die al ervaring hebben in parlementair en/of bestuurswerk maar ook met mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, de semi-publieke sector en de zorg. Bovenal zijn het echter mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving en hard willen werken aan het opbouwen van een socialere, leefbare maatschappij. Dit gaan we doen door ons ook in de provincie Fryslân optimaal in te zetten. We zijn er klaar voor en we hebben er erg veel zin in, vooral gezien de uitslagen van de landelijke verkiezingen, dat is ook voor ons een geweldige opsteker natuurlijk.”

De conceptlijst bestaat in totaal uit 26 kandidaten met de volgende personen op de eerste tien plekken:

1. Ad van de Kolk , Witmarsum
2. Frans Baron, Drachten
3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
5. Jolanda Rötert, Kollum
6. Bert Groos, Joure
7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
8. Enno Bruinsma, Bolsward
9. Petra Kramer, Drachten
10. Wies Franckena, Leeuwarden

Op vrijdag 8 december 2006 houdt de SP-afdeling Leeuwarden een Algemene Leden Vergadering (ALV) om het conceptprogramma en de lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten te bespreken. Verder worden de afgevaardigden voor de regioconferentie gekozen. Alle SP leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Het SP verkiezingsprogramma voor 2007 – 2011 wordt op de regioconferentie van 11 december door de Friese SP-leden vastgesteld.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 november 2006

CDA de grootste partij, SP de grootste winst

Ingrid van Damme

Joure – Bij de schaduwverkiezingen voor de Tweede Kamer, die het Bornego College afgelopen woensdag hield, komen CDA en SP als grootste partijen uit de bus. Als de leelingen van het Bornego College het voor het zeggen hadden, zou het CDA met 43 en de SP met 29 zetels in de kamer komen. Ook onder kiesgerechtigden in Skarsterlân scoren beide partijen goed.

De maandag voorafgaand aan de verkiezingen gingen de kandidaat-kamerleden Roland Kortenhorst (CDA) en Farshad Bashir (SP) met elkaar en de leerlingen van Havo-3 en VMBO-4 in debat. Kortenhorst keert terug in de kamer. Bashir zal geen entree in de kamer maken; hij redt het nét niet. Samen met enkele regionale kandidaten stond hij gezamenlijk als nummer 25 op de lijst. De vijfentwinitigste zetel gaat op basis van voorkeurstemmen naar zijn collega Paul Lempens uit Weert. “Ik vind het niet erg, ik ben er van overtuigd dat Paul Lempens het heel goed zal doen in de kamer,” zegt de bescheiden Bashir.

De uitslag op het Bornego College geeft aan dat beide kandidaat-kamerleden een goede indruk achter lieten bij de scholieren. Op de linkervleugel scoorde, tegen de landelijke trend in, ook Groen Links goed met veertien zetels. De PvdA blijft met haar 18 zetels juist achter bij het landelijk gemiddelde. De Christen Unie blijkt met 8 zetels populair op het Borneo College. Op de rechtervleugel krijgt de PVV van Geert Wilders met vier minder steun ten opzichte van het landelijke beeld waar Wilders negen zetels in de wacht sleepte. De VVD verkrijgt op het College twintig zetels, twee minder dan het landelijk gemiddelde en de Partij voor de Dieren haalt twee zetels. Opmerkelijk is dat de SGP in de ogen van de scholieren van het Bornego College geen bestaansrecht heeft, in hun Tweede Kamer komen zij niet voor. D66 mag hoop putten uit de verkiezingsuitslag onder de scholieren: op het Bornego College krijgt ze maar liefst elf zetels.

De uitslagen onder kiesgerechtigden in Skarsterlân vertoont een sterkere overeenkomst met de landelijke cijfers. Het CDA (5903 stemmen) is weer groter dan de PvdA (4395 stemmen). De SP, geheel is volgens de landelijke trend, op haar beurt weer groter dan de VVD (1967). Ten opzichte van de Tweede Kamer verkiezingen in 2003 verdubbelt de Christen Unie haar stemmenaantal (van 327 naar 766 stemmen). De PVV van Geert Wilders komt binnen met 555 stemmen uit Skarsterlân.
Geconcludeerd kan worden dat CDA bij oud en jong de grootste partij is en de SP de grootste winnaar. Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst is blij met de uitslag voor het CDA. Ook al verliest het CDA ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen enkele zetels. Kortenhorst:”Ik laat me geen verlies aanpraten. In 2002 werd onze winst toegeschreven aan het Fortuyneffect, in 2003 was dat het onzekerheidseffect. Als je kijkt he we nu scoren ten opzichte van de gemeenteraadsveriezingen, toen we op 27 zetels stonden, dan is dit een prestatie.” De coalitie is echter zijn meerderheid kwijt, erkent Kortenhorst. “Maar over de rechtervleugel is nog steeds een meerderheid te formeren, het is maar net hoe je naar de uitslag kijkt.”. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor een formatie over rechts medewerking van een derde nodig is, zoals bijvoorbeeld de Christen Unie. De linkervleugel maakt in zijn totaliteit een groei door. Dat is enkel en alleen op het conto van de SP te schrijven. Ziet Kortenhorst heil in samenwerking met de SP? “Daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Eén ding is duidelijk: dit land kan niet zonder regering. We zullen rustig en nuchter om ons heen moeten kijken en dan zien hoe de kaarten liggen.”

Joop de Ree, lid van de werkgroep SP in Skarsterlân is blij met de forse winst die de SP geboekt heeft. In Skarsterlân is haar aandeel van 4 naar 18 % gestegen. Hoe kijkt Van Ree aan tegen een samenwerking met het CDA? “Daar wil ik niet te veel over zeggen, dat laat ik aan anderen over. Maar ik hoop wel dat deze kans nu gegrepen wordt want we zijn er nu klaar voor. We moeten gaan kijken naar de punten waar we het wél over eens zijn.” Wat vindt De Ree van het feit dat de SP in de media zo nadrukkelijk neergezet wordt als een populistiche partij? De Ree:”Eerst hadden we de Fortuynhype en nu hebben we de Marijnissen-hype, hoor je dan. Maar de SP is veel meer dan dat. Marijnissen is tussen de arbeiders opgegroeid en spreekt de taal die wij allemaal begrijpen, het is nonsens om dat af te doen als populistisch. Bovendien: wij hebben veel materiaal uitgedeeld met onze standpunten, de mensen kunnen de stemwijzer raadplegen, ze weten heus wel aan wie zij hun stem toevertrouwen.” Gaat de SP zich de komende tijd nadrukkelijker in Skarsterlân manifesteren? “Jazeker nu gaan we echt los. Wanneer er een jeugdgemeenteraad komt , zullen wij ook onze jongeren naar voren gaan schuiven. We zullen ons meer laten zien en meer akties gaan voeren,” aldus De Ree.

Bron: Jouster Courant, 29 november 2006

Oproep: stop uitzettingen

De raad van gemeente Leeuwarden heeft een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aangenomen waarin de regering verzocht werd om de uitzettingen van vluchtelingen te stoppen.

Een meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken voor een Generaal Pardon voor vluchtelingen en sinds de verkiezingen van 22 november 2006 is er een meerderheid in de nieuwe Tweede kamer voor een ander vluchtelingenbeleid. SP-raadslid Farshad Bashir: “Het is een goed democratisch gebruik om delicate kwesties in een demissionaire periode uit te stellen.”

De gemeenteraad heeft in afwachting van een nieuw kabinet met een motie het Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen tot opschorting van uitzettingen van vluchtelingen, die potentieel in aanmerking komen voor een Generaal Pardon regeling. Daarnaast worden de (in)formateur(s) en de onderhandelaars verzocht een Generaal Pardon-regeling mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

De motie kon rekenen op steun van alle fracties met uitzondering van de VVD.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2006

Friezen trekken meer stemmen

Door Marcel de Jong

DEN HAAG – Friese Tweede Kamerkandidaten hebben vorige week bij de verkiezingen opgeteld ruim één zetel behaald. Ze kregen zo’n 73.000 stemmen, ruin 20.000 meer dan in 2003, toen ze samen onder de kiesdeler bleven steken. De Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie) zag haar aanhang groeien tot 26.258 kiezers en was daarmee de populairste provinciegenoot.

Huizinga stond deze keer hoog genoeg op de lijst en had geen voorkeurstemmen nodig om in het parlement te komen. In 2002 en 2003 was dit anders en hield ze beide keren met ruim 19.000 stemmen een mannelijke partijgenoot buiten de Kamer. Zowel haar aanhang binnen de provincie als buiten Friesland nam deze keer fors toe, blijkt uit de officiële uitslag die de Kiesraad gisteren presenteerde. Ze blijft nog ver verwijderd van het Fries record van Annemarie Jorritsma (VVD) uit 2002: 144.413 stemmen.

CDA’er Rendert Algra uit Jubbega begreep vrijdag al dat zijn poging om met voorkeurstemmen zijn kamerlidmaatschap te verlengen was mislukt toen bleek dat hij in Friesland op 9025 kiezers was blijven steken. De nummer 54 op de kieslijst had 16.000 stemmen nodig. In andere delen van het land verwierf hij bijna 1500 stemmen, zodat zijn totaal boven de 10.000 uitkwam, zes keer zoveel als in 2003.

Een schrale troost voor de Jubbegaster is dat hij meer stemmen kreeg dan menig minister of staatssecretaris. Zijn winst ging maar voor een deel ten koste van partijgenoot Joop Atsma die ten opzichte van 2003 ruim 2000 Friese stemmen inleverde en de populairste Friese CDA’er blijft.

Bij de VVD boekte Tom Kuperus uit Lemmer met 6668 stemmen een behoorlijk resultaat, al brengt hem dit niet dichter bij een kamerzetel. Kuperus profiteerde vooral van zijn strategische plaats op de lijst. Als nummer 31 voerde hij de tweede kolom van de VVD aan. De geschiedenis leert dat dit altijd stemmen oplevert van kiezers die denken voor de echte lijsttrekker gekozen te hebben. Gezien de spreiding van Kuperus’ steun over het land is daar in dit geval ook sprake van.

CDA’er Roland Kortenhorst uit Joure zag zijn aanhang verder krimpen. Van 2300 in 2003 naar nu bijna 1500, het laagste van de vijf provinciegenoten die in de Kamer komen. Bij PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar (Oranjewoud) liep zijn stemmenaantal terug maar groeide zijn Friese steun.

Bauke Vaatstra kreeg als lijstduwer van de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn slechts 45 stemmen. Nawijn doet onderzoek naar de moord op Vaatstra’s dochter Marianne. Voor de Leeuwarder SP’er Farshad Bashir blijft het de komende maanden afwachten of hij in de Kamer zal belanden als zijn partij in de regering komt.

Top 10 Friese stemmentrekkers (tussen haakjes eigen provincie). De nummers 1, 2, 5, 6 en 8 komen door hun plaats op de kandidatenlijst in de Tweede Kamer:
1. Tineke Huizinga, ChristenUnie 26.258 (4525)
2. Joop Atsma, CDA 16.169 (11.468)
3. Rendert Algra, CDA 10.510 (9025)
4. Tom Kuperus, VVD 6668 (935)
5. Jacques Tichelaar, PvdA 3257 (2381)
6. Lutz Jacobi, PvdA 2882 (2168)
7. Sander de Rouwe, CDA 1607 (1355)
8. Roland Kortenhorst, CDA 1468 (566)
9. Isabelle Diks, GroenLinks 1450 (90)
10. Frans Baron, SP 642 (565)

Bron: Leeuwarder Courant, 28 november 2006

Bashir gaat niet naar de Kamer

Het Leeuwarder raadslid Fashad Bashir (18) gaat hoogstwaarschijnlijk niet naar de Kamer voor de SP. ,,Ik heb de kandidatenlijst gekregen, en ik sta er niet tussen.” Bashir heeft nog één kansje op een verhuizing naar Den Haag. Zittend parlementariër Tiny Cox heeft zijn zetel ter beschikking gesteld. De kiesraad moet beslissen of Bashir daarvoor in aanmerking komt. Gebeurt dat niet, dan zal de Leeuwarder daar niet rouwig over zijn. Hij staat toch al ambivalent tegenover een Kamerlidmaatschap op dit moment. ,,Ik ben in Leeuwarden met voorkeursstemmen gekozen. Ik heb hier dus een verantwoordelijkheid.”

Bron: Friesch Dagblad, 28 november 2006

Leeuwarden: nu leefgeld en begeleiding voor ex-ama’s

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft middels een motie van SP, PAL/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en FNP aan de regering laten weten dat stopzetting van de leefgelden aan ex-AMA’s ongewenst is vanwege het averechtse effect: ex-AMA’s zullen in de illegaliteit verdwijnen.

Gemeente Leeuwarden heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel AMA’s. Door het stopzetting van leefgelden is het gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wel ex-AMA’s in de illegaliteit verdwijnen. SP’er Farshad Bashir: “Illegaliteit heeft ernstige gevolgen zoals prostitutie, criminaliteit en een vlucht in drank en drugs.”

Sinds 2004 verstrekt de gemeente Leeuwarden vanuit haar zorgplicht vanwege het te kort schietende rijksbeleid met eigen middelen noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers die nog procederen of bezig zijn met terugkeer naar land van herkomst.

In de motie worden ook de informateur(s) en de onderhandelaars opgeroepen deze punten mee te nemen in de komende besprekingen/onderhandelingen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 27 november 2006

SP-er Bashir twivelt oer Keamer

It Ljouwerter SP-riedslid Farshad Bashir oerwaget om syn keamersit wer beskikber te stellen at er keazen wurdt. De Kiesraad makket moandei bekend wa’t yn de Keamer komt.

Nei de grutte winst fan de SP by de ferkiezingen fan ferline wike binne syn kânsen tanaam. Mar Bashir twivelt no tusken syn stúdzje en de Keamer. Boppedat tinkt it SP-riedslid dat hy net serieus naam wurdt yn de Twadde Keamer, omdat hy noch mar 18 jier is.

Bron: teletekst Omrop Frysân, 27 november 2006

Naar Den Haag of toch niet?

Kiezen voor Friezen: zes kamerleden, drie afvallers en twee kanshebbers

Leeuwarden – Het eerste weekeinde na de verkiezingen breekt aan voor de aspirant-kamerleden uit Fryslân. Sommige zitten teleurgesteld thuis, anderen pakken vast voor Den Haag. Voor twee van de potentieel jongste kamerleden van het land begint het lange wachten. Is er plek voor ze in de Tweede Kamer?

Felicitaties alom voor Farshad Bashir, raadslid van de SP in Leeuwarden. Op een bijeenkomst, donderdagavond, waarbij verschillende raadsleden aanwezig zijn, maken sommigen er zelfs een buiginkje bij. Lof voor zijn partij die zo’n enorme verkiezingswinst boekte. En gelukswensen voor hemzelf, omdat hij daardoor kans maakt op een zetel in het parlement.

Bashir deelt met negen andere regionale kandidaten de 25-ste plaats van de SP-lijst. Maandag wordt bekend wie van hen de zetel krijgt. Is Bashir de gelukkig, dan is de Leeuwarder (18 jaar oud) meteen het jongste kamerlid van Nederland. Spannend? ,,Ja. Maar ik ben er ook rustig onder. Het kan gebeuren of niet. En dan heb ik in Leeuwarden nog genoeg te doen.”

Sander de Rouwe(26), die andere jonge Friese politicus, moet wat langer geduld hebben. Hij hoeft zijn plaats 46 op de CDA-lijst met niemand te delen. Zijn plek in de Kamer lijkt zo goed als zeker Maar daarvoor moet de Bolswarder wel wachten tot na de formatie. Als het kabinet is samengesteld, zullen enkele van de verkozen christendemocraten een ministerspost krijgen en kan De Rouwe doorstromen naar de Kamer.

Einde oefening

Voor Rendert Algra uit Jubbega is het wachten voorbij. De zestienduizend voorkeursstemmen die hij nodig had om in de Kamer te komen, zijn bijna zeker niet gehaald. Weken van rondfietsen met een gele, plastic stier in zijn bakfiets en spreekbeurten in tal van zaaltjes (steeds geflankeerd door twee plastic kalfjes, waarvan er één werd gestolen) blijken tevergeefs. Ruim negenduizend stemmen kreeg hij in de provincie Fryslân; hij verwacht niet dat hij er buiten de provincie nog eens zevenduizend heeft gescoord. Einde oefening”, concludeert Algra zelf. De oud-politieman zet nu zijn zinnen op een adviesbureau. ‘Spegel’ moet het gaan heten.

Ook VVD’er Tom Kuperus uit Lemmer en Isabelle Diks van GroenLinks zullen geen parlementariër worden. Lutz Jacobi uit Jirsum gaat wél naar de Kamer. Maar daar had ze met haar notering – nummer 24 op de PvdA-lijst – vooraf weinig twijfel over. Jacobi (51) was GGD-directeur.

Joop Atsma en Roland Kortenhorst (beiden CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Tineke Huizinga (CU) zijn en blijven Kamerlid. Kortenhorst stond als nummer 41 op de CDA-lijst komt dus op het nippertje de Kamer in; hij hoeft niet zoals De Rouwe de kabinetsformatie af te wachten en mag vanaf het begin meepraten over de koers die de partij nu kiest.

Nieuwkomer in de Kamer is Fries-om-utens Sietse Fritsma, kandidaat nummer 9 van de Partij voor de Vrijheid. Fritsma (34) is geboren in Franeker, maar woont tegenwoordig in Den Haag.

Bron: Friesch Dagblad, 25 november 2006

SP verovert Fryslan zonder kader in regio

Eén Statenlid, maar nu derde partij

SJIRK KUIJPER

Leeuwarden – De SP, die in de Friese Staten en gemeenteraden niet of nauwelijks is vertegenwoordigd, heeft in Fryslân een enorme verkiezingswinst geboekt. In bijna alle Friese gemeenten werd ze de derde partij, in Leeuwarden zelfs tweede. Alleen in Noord-Brabant, Limburg en Groningen is de SP nog sterker dan in Fryslân.

De winst van de SP in deze regio is extra opmerkelijk omdat de partij haar wortels heeft in het Zuiden, en op de hoogste 24 plaatsen slechts één noordelijke kandidaat had (de Groningse Rosita van Gijlswijk, op 21). Het Leeuwarder gemeenteraadslid Farshad Bashir stond gisteren alleen in de kieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen als 25ste op de kandidatenlijst. Of hij daadwerkelijk lid wordt van de 26 zetels tellende Kamerfractie, is nog onzeker, omdat in de overige vijftien kieskringen andere namen op de posities 25 tot 29 stonden. Het is zelfs mogelijk dat ‘lijstduwer’ Huub Oosterhuis, de theoloog die in alle kieskringen op dertig stond, in de Tweede Kamer is gekozen.

Als de SP haar aanhang nog vier maanden weet warm te houden staat Fryslân een ware politieke aardverschuiving te wachten bij de provinciale verkiezingen begin maart. De socialisten hebben nu welgeteld één zetel in Provinciale Staten (het tweede SP-Statenlid scheidde zich in 2004 af), maar ze haalden gisteren liefst 17,2 procent van de Friese stemmen. De VVD, met nu nog zes Statenzetels en een gedeputeerde, blijft daarbij ver achter. De liberalen wisten krapaan een tiende van de Friese stemmen vast te houden (10,6 procent, tegen 14,6 procent landelijk). De achterstand van de VVD op de SP is daarmee in Fryslân veel groter dan in de rest van Nederland.

Koppositie

Het CDA heroverde in Fryslân nipt zijn koppositie op de PvdA. Niet door stemmen te winnen, maar door minder te verliezen dan de sociaal-democraten. Het CDA ging in Fryslân van 32,0 naar 28,1 procent, de PvdA van 33,5 naar 27,5. Het CDA heeft in de regio relatief veel stemmen verloren: landelijk leverden de christendemocraten 2 procent in, in Fryslân bijna 4 procent. De vanouds voorbeeldige Friese CDA-aanhang steekt daardoor nauwelijks nog boven het landelijk gemiddelde uit.

Vooral in zijn traditionele bolwerken heeft het Friese CDA flink wat stemmen verloren aan de ChristenUnie. Die partij zag haar aanhang in de provincie verdubbelen, en kreeg in Noordoost-Fryslân (vanouds een CDA-regio) zelfs gemiddeld een tiende van de stemmen. Ook voor de ChristenUnie geldt dat als ze haar populariteit enkele maanden weet vast te houden, een verstevigde positie in Provinciale Staten in het verschiet ligt.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

Fiif Fryske Twadde Keamerleden

Fryslân leveret seker fiif Twadde Keamerleden. It giet om Joop Atsma en Roland Kortenhorst foar it CDA, Lutz Jacobi en Jacques Tichelaar foar de PvdA en Tineke Huizinga foar de Christenunie.

Farshad Bashir stie op nûmer 25 op de list fan ‘e SP, mar omdat hy dat plak dielt mei noch njoggen oaren is it noch mar de fraach oft hy ek yn de keamer komt. Itselde jildt foar Sander de Rouwe, de nûmer 47 fan it CDA. Hy kin mooglik ‘trochskowe’ nei de keamer sadree’t der in nij kabinet komt mei dêryn it CDA.

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 23 november 2006

SP: Resultaat om van te dromen

LEEUWARDEN – Voorzitter Arie Visser van de Leeuwarder SP noemt de bijna 22 procent van de stemmen in de hoofdstad een uitslag waarvan hij niet had durven dromen. ,,Hartstikke goed gewoon. Het moest er een keer uit komen, als je ziet hoe hard we hebben gewerkt.”

Visser denkt dat de laagstbetaalden in grote getale van de PvdA zijn overgestoken ,,omdat ze steeds meer zijn gaan inzien dat ze bij ons beter uit zijn”. Het raadslid heeft goede hoop dat fractiegenoot Farshad Bashir voor de gemeenteraad behouden kan blijven. De jonge student van Afghaanse komaf stond 25ste op de Friese SP-lijst voor de Tweede Kamer, maar wil graag zijn studie afmaken.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 november 2006

SP’er Bashir (18) in race voor de Kamer

Leeuwarden – Tevoren had hij er niet over durven dromen, toen Farshad Bashir als noordelijke kandidaat alleen in Fryslân, Groningen en Drenthe plaats 25 op de verkiezingslijst van de SP kreeg. ,,Ik had gerekend op een verdubbeling van het aantal stemmen, maar we zijn bijna verdriedubbeld. Prachtig.”

Bashir maakt nu plotseling serieus kans op een zetel op het Binnenhof. De achttienjarige Leeuwarder van Afghaanse komaf zou daarmee het jongste Tweede Kamerlid ooit worden. Dat is nu Sharon Dijksma (PvdA) die bij haar aantreden in 1994 23 jaar en een maand oud was.

Of Bashir daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt, hangt af van hoe er in de verschillende regio’s op de SP is gestemd. Hij staat samen met negen anderen op de 25ste plaats. Een ingewikkelde berekening bepaalt wie er in de Kamer komt.

Mocht Bashir een plek in de Tweede Kamer krijgen, dan sluit hij niet uit dat hij dat werk gaat combineren met het gemeenteraadslidmaatschap van Leeuwarden. ,,Vooropgesteld, ik vind het gewoon echt mooi dat we 26 zetels hebben gehaald. Maar ik ben altijd in voor een uitdaging. Als ik in de Kamer kan komen, ga ik daarvoor. Ik moet nog veel leren, maar ik ben ook iemand die goed en snel kan leren.” Bashir, die sinds dit schooljaar in Groningen natuurkunde en wiskunde studeert, is momenteel het jongste raadslid van Nederland. Op twee dagen na is hij het jongste raadslid ooit, dat is partijgenoot Lillian Marijnissen. De dochter van Jan Marijnissen was achttien jaar en twee maanden toen ze raadslid werd in Oss.

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

‘Marijnissen heeft de boodschap ’t beste gebracht’

Friese Kamerleden voorzien loodzware formatie met sleutelrol voor ChristenUnie

Leeuwarden – De SP is de grote winnaar en die partij zal als eerste het formatieoverleg moeten aangaan met het CDA, de grootste partij. Dat vindt PvdA-Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar uit Oranjewoud. Voor de PvdA ziet hij voorlopig geen plek weggelegd aan de onderhandelingstafel. ,,Wij zullen niet zomaar als eerste naar voren treden voor overleg met het CDA. Wij hebben echt fors verloren, dan moet je ook op de blaren zitten.”

Tichelaar uitte gisteravond tijdens een verkiezingsdebat voor Omrop Fryslân kritiek op zijn fractievoorzitter Wouter Bos. ,,De conclusie is dat de boodschap van de SP helderder is overgekomen dan de houding en thematiek en de wijze waarop gecommuniceerd is met de kiezers bij ons. Of de SP een betere leider heeft? Dat blijkt. Marijnissen heeft beter gecommuniceerd dan Bos”, aldus de nummer dertien op de PvdA-lijst. Na afloop lichtte Tichelaar toe dat de SP beter heeft uitgelegd wat die partij wil met de AOW, de hypotheekrente-aftrek en het sociaal-economisch beleid. Wat Tichelaar betreft kan Bos niettemin gewoon verder als fractievoorzitter van de PvdA. ,,Geen probleem, er is nog heel veel werk aan de winkel.”

Joop Atsma, Tweede-Kamerlid van het CDA, beaamde dat de boodschap van Marijnissen ,,o zo helder is”. Wat de Surhuistervener verontrust is dat de SP in Noordoost-Fryslân vaak niet eens in de gemeenteraad zit en nu toch zo’n beetje als nummer één in die hoek uit de bus komt”, ,,Dat is heel opmerkelijk en persoonlijk vind ik dat een beetje griezelig, want de SP draaft op een aantal standpunten absoluut door.”

Farshad Bashir uit Leeuwarden, nummer 25 op de SP-lijst, bestrijdt dat de grote winst van de SP een gevolg is van het Marijnissen-effect. Volgens hem is het ook het effect van jarenlang dezelfde boodschap verkondigen en het contact zoeken met de kiezers in de wijken.

Volgens Atsma wordt de formatie een loodzware klus. De SP dwingt de PvdA een heel linkse koers te varen. Hetzelfde dilemma veroorzaakt Wilders bij de VVD op rechts.” Welke coalitie de voorkeur heeft van de nummer acht op de lijst van het CDA, laat Atsma niet los. Hij maakt wel duidelijk dat de standpunten van de SP op verschillende vlakken zover van het CDA afstaan, dat regeren met die partij bijna uitgesloten lijkt. ,,Programmatisch zou je op een coalitie tussen CDA, PvdA en VVD uit kunnen komen, maar in de praktijk zal dat niet gebeuren. De SP, Wilders en de ChristenUnie zijn de winnaars, daar kun je niet omheen.”

Sleutelrol

Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, noemt de uitslag om twee redenen gunstig. ,,We hebben ons zeteltal verdubbeld. Dat is sowieso prachtig. Maar door de uitslag van de andere partijen nemen we nu ook een sleutelrol in. Het politieke landschap is nu zo dat we een reëele mogelijkheid hebben om onze plannen ook te gaan realiseren.”

Huizinga vindt wel dat de ChristenUnie als kleinere partij bescheidenheid past. ,,Wij wachten de uitnodiging netjes af”, herhaalt zij de woorden van André Rouvoet eerder op de avond. Over een eventuele ministerspost wil zij zich nog helemaal niet uitlaten. ,,Eerst zien hoe de formatie verloopt.”

Het verloop van de formatie bepaalt voor een aantal kandidaat-Kamerleden of zij via de achterdeur nog een zetel bemachtigen. Sander de Rouwe, nummer 46 op de lijst van het CDA, heeft goede hoop. ,,Het leek er aan het begin van de avond nog niet op. Toen stonden we op 38 zetels. Met 41 maak ik een goede kans om door te stromen na de kabinetsformatie.”

De jonge Bolswarder verwacht een gecompliceerde politieke situatie, de komende maanden. ,,Andere partijen moeten nu kleur bekennen. Is de SP bijvoorbeeld in staat om realistische politiek te voeren? Dat moet nu blijken.”

‘Groot verlies’

Halbe Zijlstra, een Utrechtse liberaal met Friese wortels, stond op plaats 19 bij de VVD en komt met de hakken over de sloot de Kamer binnen. ,,Dit is een groot verlies. Het is wel duidelijk dat de oppositie wacht.” De geboren Oosterwoldiger is somber over het perspectief dat de uitslag biedt voor de politiek. ,,Het lijkt erop dat het land onbestuurbaar is geworden.” Wat Zijlstra betreft kan de VVD zich dat zelf ook aantrekken. ,,We moeten ons nu goed achter de oren krabben.”

Bron: Friesch Dagblad, 23 november 2006

Bornego College organiseert verkiezingsdebat

Scholieren in debat met Farshad Bashir (SP) en Roland Kortenhorst (CDA)

Ingrid van Damme

Joure – Twee dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen konden de leerlingen van het Bornego College vragen stellen aan twee Friese kandidaat kamerleden. De deelnemende kandidaten waren Farshad Bashir, nummer vijfentwintig op de kandidatenlijst van de SP en Roland Kortenhorst, nummer vierendertig bij het CDA. Bashir en Kortenhorst werden door de VMBO-4 en de HAVO-3 leerlingen aan de tand gevoeld over onder meer de toekomst van het VMBO, drugsgebruik, het asielbeleid en de voors en tegens van een linkse coalitie.

De achtenveertige jarige Roland Kortenhorst zit vanaf 2002 voor het CDA in de Tweede Kamer. Op het Bornego College is hij een graag geziene gast. De leerlingen kennen hem: net als in voorgaande jaren gaan de VMBO-4 en de Havo-3 leerlingen dit jaar op excursie naar de Tweede Kamer. Zij zijn dan te gast bij Kortenhorst. Farshad Bashir (18) brengt die maandag voor het eerst een bezoek aan het Bornego College. Hij zit nu voor de SP in de gemeenteraad van Leeuwarden, maar straks wisselt hij zijn raadszetel mogelijk in voor een kamerzetel.
Een aantal leerlingen in de zaal beschikken over een rode kaart. Zodra de kandidaat Kamerleden tijdens het debat teveel Haagse taal uitslaan, steken zij deze kaarten omhoog. Dat blijkt niet zo erg vaak nodig: Bashir en Kortenhorst blijken zich beiden politiek goed verstaanbaar te kunnen maken.
De scholieren hebben zich goed voorbereid. De geschiedenisdocenten Herman de Haan en Sjef Damhuis hielpen hen bij het opstellen van de vragen.

Heeft u wel eens geblowd?
Zo luidt één van de eerste vragen vanuit de zaal. “Nee,” reageert Kortenhorst. “Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Want inmiddels is wel bewezen dat het kankerverwekkend is en bovendien slecht voor je hersenen.”
“Ik heb ook nog nooit geblowd, maar wij zijn als SP, in tegenstelling tot het CDA, niet voor een verbod op het gebruik van softdrugs. Degenen die willen blowen zullen dat blijven doen en en een verbod op softdrugs leidt alleen maar tot kleine criminaliteit,” meent Bashir. “Daarmee draai je de zaken om. Als je iets slechts ziet in de maatschappij, dan moet je het ook durven aanpakken,” vindt Kortenhorst daarentegen. “Dat geldt dan ook voor alcohol en nicotine. Ook het gebruik daarvan zou je dan moeten verbieden. Maar daarvan zeggen we dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is,” kaatst Bashir terug.

Hoe staat u tegenover een linkse coalitie?
Bashir zou dat prachtig vinden: ”We hebben nu drie kabinetten Balkenende achter de rug. Veel sociale voorzieningen zijn afgebroken. De mensen is alleen maar angst aan gepraat. En dat het nu met de economie zo goed gaat, dat is niet dankzij Balkenende. Dat komt doordat de wereldeconomie aantrekt. De Nederlandse economie had al eerder op kunnen bloeien wanneer Balkenende met zijn bezuinigingen niet zo op de rem had getrapt.Ik ben een groot voorstander van een coalitie PvdA, SP en Groen Links.” Kortenhorst moet er echter niet aan dénken: ”Dat zou een ramp voor het land zijn. Op het eerste gezicht lijken hun plannen wel leuk. Maar de belasting moet omhoog, de bedrijven moeten gaan betalen en we zullen gaan interen op geld dat er niet eens is: de staatsschuld zal dus groeien. En u kunt wel zeggen dat de armen steeds armer worden, maar volgens het laatste onderzoek is dat niet het geval meer. Nergens is de kloof tussen arm en rijk bovendien zo klein als in Nederland.” “Toch leven hier 450.000 kinderen in armoede, en de gevolgen daarvan zullen ze hun leven lang met zich meedragen”, gooit Bashir zijn CDA-opponent voor de voeten. ”En ook wij willen de staatsschuld afbouwen. Volgens ons verkiezingsprogramma, dat doorgerekend is door het CPB, hebben we in 2011 een begrotingsoverschot, en gaan groepen vanaf de minima tot aan twee maal modaal er meer of minder op vooruit. Maar de twee maal Balkenendes zullen moeten inleveren.”

Wat moet er veranderen in het VMBO?
Dit bleek één van de weinige thema’s te zijn waar beide heren het over eens waren. “We moeten het VMBO serieus nemen, de jongens en meisjes die hier vandaan komen en in de bedrijven gaan werken vormen de ruggegraat van de samenleving. We moeten daar positief over zijn. En niet weer opnieuw veranderingen in gaan voeren behalve wellicht enkele aanpassingen daar waar het nodig is.” Dat vindt ook Bashir: ”Er is de laatste twintig jaar zoveel omgegooid in het onderwijs, er is nu rust nodig.” Beiden pleitten voor meer praktijkgericht onderwijs op het VMBO. “Meer investeringen en meer faciliteiten zijn hard nodig. Ik hoop dat beide kandidaat kamerleden,eenmaal in de kamer,ook woord zullen houden,” voegt docent geschiedenis Herman de Haan hier aan toe.

Het CDA is toch voor naastenliefde? Waarom moest het Chinese jongetje Hui dan in detentie blijven?
Deze vraag was specifiek aan Kortenhorst gericht. “Het is zwaar overdreven om het uitzendcentrum met een gevangenis te vergelijken,” meent hij. “Daarnaast heeft de moeder zelf de keuze of zij haar kind buiten het detentiecentrum naar school wil laten gaan of daarbinnen”. Kortenhorst trekt de zaak wat breder en gaat in op de kwestie van het Generaal Pardon. “Natuurlijk vinden wij het ook pijnlijk en zouden we graag iedereen hier welkom heten. Maar deze mensen hebben van de rechter te horen gekregen dat zij moeten vertrekken, dus dat is niet zomaar. En wanneer deze mensen wel zouden mogen blijven, dan is dat niet eerlijk ten opzichte van diegenen die eerder wél vertrokken zijn.” Bashir bestrijdt het idee dat het allemaal wel mee zou vallen in het uitzendcentrum:”Het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, de mensen mogen er niet uit. En wat de mensen betreft die hier al lang zijn: het is geen kwestie van eerlijk of oneerlijk. De mensen die hier al zo lang zijn doen dat namelijk niet voor de grap. Zij gaan bijvoorbeeld niet terug omdat het gevaarlijk is in het land van herkomst.” “Wanneer het daar gevaarlijk hoeven ze niet terug,” reageert Kortenhorst. “Afghanistan is inmiddels veilig verklaard en daar vallen dagelijks doden,” brengt Bashir daar tegen in.

Ook over terrorismebestrijding worden Kortenhorst en Bashir het niet eens: de SP is tegenstander van de militaire aanwezigheid in Afghanistan terwijl het CDA daar juist voorstander van is. Op de vraag of de kandidaten welke partij , na de eigen partij , de beste is boog Kortenhorst even naar rechts en vervolgens even naar links:”Als ik kijk hoe we afgelopen jaren binnen de coalitie aan de economie gewerkt hebben, dan kom ik uit op de VVD. Maar mijn hart trekt ook wel naar links vanwege de verantwoordelijkheid die de linkse partijen naar de mensen toe hebben”. Voor Bashir is de PvdA de tweede keus, al kan GroenLinks hem ook wel bekoren.

Al met al konden de leerlingen van het Bornego College genieten van een inhoudelijk boeiend debat. Hopelijk zal dat hen helpen om woensdag een partijkeuze te maken bij de schaduwverkiezingen die, naast de landelijke verkiezingen, op het Bornego College gehouden zullen worden.

Bron: Jouster Courant, 22 november 2006

Kamerzetel dichterbij voor Leeuwarder SP’er

DEN HAAG – Mocht de SP volgende woensdag bij de verkiezingen daadwerkelijk de in de peilingen beloofde 26 tot 28 zetels halen, dan doemt aan de horizon een zetel op voor de achttienjarige Leeuwarder Farshad Bashir. Al zal daarvoor na woensdag eerst nog het nodige rekenwerk nodig zijn.

Het in Kabul geboren gemeenteraadslid staat weliswaar als nummer 25 op de kieslijst, die plek bezet hij in tegenstelling tot de eerste 24 landelijke kandidaten alleen in Friesland, Groningen en Drenthe. In andere delen van het land staan vijftig andere regionale gegadigden op het biljet. Voor Bashir komt een zetel in zicht als de SP meer dan 25 zetels haalt en in het Noorden minstens 180.000 stemmen krijgt, drie keer zoveel als in 2003. Die aanhang is goed voor drie zetels. Op grond van de Kieswet zal de eerste van de noordelijke zetels naar een kandidaat uit de top 10 van de SP gaan. De tweede is voor Rosita van Gijlswijk uit Groningen, nummer 19 op de lijst. Voor de derde komt Bashir eventueel in aanmerking. Maar groeit de SP veel forser in andere delen van het land, dan krijgen de regionale kandidaten uit die streken voorrang.

Bashir laat door de theoretische mogelijkheid van een eventueel kamerlidmaatschap zijn hoofd niet op hol brengen. ,,We zien het wel. Het zou mooi zijn als ik er in kom. Maar als het niet lukt, ben ik er van overtuigd dat de anderen dezelfde inzet zullen hebben. Ik ben al blij met de stijgende lijn in de peilingen.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 16 november 2006

Farshad Bashir: jonge doorzetter wil armoede aanpakken

In het kader van de komende Kamerverkiezingen verschijnen op het Allochtonenweblog korte interviews met allochtone kandidaten. Alle kandidaten krijgen dezelfde 7 vragen. Vandaag Farshad Bashir, 25e op de kandidatenlijst van de SP.

Foto: Laurens Aaij (ANP)

1) Hoe zou u uw partij in 1 zin typeren?

De SP is een partij die binnen en buiten het parlement werkt aan een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

De partij spreekt mij aan omdat de SP van doorzetten weet. We zijn heel koppig en gaan net zo lang door tot we ons doel hebben gehaald.
We willen meer solidariteit tussen rijk en arm, tussen jong en oud en tussen allochtonen en autochtonen.

2) Typeer uzelf in 1 zin. Waar ligt uw kracht?

Ik ben jong (18 jaar), ik ben een doorzetter, ik heb oog voor de problemen in de samenleving en ik weet van aanpakken. Mijn kracht zit hem in het feit dat ik steeds weer durf te zeggen dat er in Nederland armoede is, dat de mensen aan de onderkant het financiël steeds moeilijker krijgen en dat de rijken rijker worden.

3) Welke partijen moeten er na de verkiezingen een kabinet gaan vormen?

Ik wil dolgraag een kabinet van PvdA, Groenlinks en SP. Maar ik ben bang dat PvdA uiteindelijk voor het CDA zal kiezen. Een sterke SP zou de PvdA kunnen dwingen om voor een links kabinet te kiezen.

4) Wat hoopt u persoonlijk de komende 4 jaar te kunnen bereiken?

Ik wil om te beginnen de armoede aanpakken. Iedereen moet genoeg geld hebben om normaal rond te kunnen komen. Daarnaast wil ik meer werkgelegenheid. Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt moet aangepakt worden!

5) Wie zijn uw helden?

De gewone mensen die ondanks de economische tegenslagen van afgelopen vier jaar toch nog de moed erin houden en doorzetten.

6) Wat zijn uw favoriete films/ boeken?

De vliegeraar van Khaled Hosseini kan ik aan iedereen aanraden.

7) Op welke websites kan de kiezer meer informatie over u vinden?

Op farshadbashir.nl en leeuwarden.sp.nl

Bron: allochtonen.web-log.nl, 8 november 2006

Geen ontslagen en aantasting thuiszorg in Leeuwarden

Op steeds meer plekken blijkt dat er in de thuiszorg als gevolg van aanbesteding die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met zich meebrengt ontslagen vallen. In de gemeente Leeuwarden zullen er echter geen ontslagen komen. Dat hebben de vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vanmiddag aan de raadswerkgroep Wmo beloofd. Alle huidige aanbieders van thuiszorg, 15 aanbieders, kunnen namelijk op een contract rekenen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Een verstandige keuze, het zou onverstandig zijn geweest als waardevolle, kundige krachten op straat gezet worden en dat mensen met beperkingen hun vaste vertrouwde hulp verliezen.”

Uitgangspunt van de WMO in Leeuwarden is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. Tijdens de behandeling van de WMO-verordening in de gemeenteraad diende de SP hiertoe een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Dit uitgangspunt wordt nu dus ook vertaald naar kwaliteitseisen.

De huidige aanbieders leveren al de beste kwaliteit. Maar in geval van Leeuwarden wordt ook een besparing van 4 á 5 ton structureel geboekt. Met de keuze van Leeuwarden worden er namelijk kosten bespaard die een wisseling van aanbieder met zich mee zal brengen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bron: leeuwarden.sp.nl, 1 november 2006

Interview Farshad Bashir

Het is donderdagmiddag, om 14.00 heb ik een interview met de 18-jarige Farshad Bashir. Hij is een raadslid voor SP in de gemeente Leeuwarden. Farshad komt oorspronkelijk uit Afganistan maar woont sinds kinds af aan in Nederland. We spreken af in een café. Ik bestel koffie, Farshad drinkt thee. Earl grey thee. Hij heeft nog een foldertje meegenomen van Jan Marijnissen. Na mijn eerste slok koffie kreeg ik zin in een sigaret, maar zou hij mensen die roken afkeuren? Ik besluit nog even te wachten en begin met mijn vragen.

Hoelang sta jij nu al op de lijst van de SP?

Ik ben sinds 2002 lid van de SP. Eerst kwam ik bij Rood, dat is een jongerenorganisatie van de SP. Ik ben nu fractielid voor de gemeente SP. Ik was vorig jaar het jongste raadslid van Nederland.

Welke sterkte standpunten van de SP hebben jou aangetrokken?

Ik werd op straat aangesproken door mensen van de SP er was toen een actie tegen sloopwijken. Sociale huurwoningen werden gesloopt voor dure appartementen. De SP komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Dit vind ik een heel goed standpunt. Ook met defensie, in het begin waren we het niet eens met de NAVO. We willen de NAVO van binnen uit veranderen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

We zijn op het momtent natuurlijk bezig met de komende verkiezingen. De SP houdt zich vooral bezig met welzijn en jongerenbeleid. Ik ben nu bezig met een project voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat er in Leeuwarden weinig speelruimte is. Mijn voorstel was om 3% van de ruimte in Leeuwarden te benutten met speelplaatsen. Dit voorstel is nu ingediend bij de gemeente. Ook hebben we onderzoek gedaan naar bijstand voor jongeren. Veel ouders weten niet dat je bijstand kan aanvragen. We geven nu info aan scholen en gaan mensen aanspreken hierover.

Op 14 oktober was er een armoede mars in Leeuwarden. Met als doel laten zien dat armoede niet thuis hoort in Nederland. Hoe is dat gelopen?

Dit was niet georganiseerd door de SP. Er kwamen weinig mensen op af, ik denk zo’n 35 waarvan 20 SP’ers Als de Sp dit had georganiseerd dan was het veel groter aangepakt.

Wat kunnen jongeren doen voor de SP?

Vanaf 14 jaar mag je lid worden van Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Vanaf je 16 jaar mag je lid worden van SP zelf.

Zijn er veel jongeren in je omgeving die zich ook bezig houden met politiek?

In mijn vriendenkring niet, we praten soms wel over politiek. Mijn ouders zijn ook niet heel politiek bezig. Mijn vader was vroeger wel redacteur voor een Afgaanse krant.

Zou Nederland het stemrecht naar 16 jaar moeten verlagen om jongeren meet bij de politiek te betrekken?

Ja, absoluut. Jongeren moet je meer betrekken. Als 16 jarige kun je zelf al wel keuzes maken en weten wat belangrijk is. Er zou meer maatschappijleer gegeven moeten worden op scholen. Tenslotte, alles om ons heen is politiek.

Binnenkort zijn de verkiezingen. Denk je dat de SP een goede kans maakt?

We hebben veel campagne gevoerd de afgelopen jaren. Dit is een historische kans. Ik hoop dat er nu weer eens een links kabinet komt. Zodat we kunnen laten zien dat wij het ook kunnen. Ik zie de SP nog wel met de PvdA regeren.

Ga je zelf ook stemmen?

Um, haha ja. Volgens mij op de SP. En voor de gemeente verkiezingen kies ik op mezelf.

Op welke partij zou je nooit stemmen?

VVD, dit is een partij die echt tegenovergestelde standpunten heeft dan de SP.

Heb je de stemwijzer al gedaan? Wat kwam hier uit?

Ja, en goh de SP kwam eruit.

Vind je dat Nederland verder moet gaan met de Joint Strike Fighter?

Absoluut niet. Er zit nu al veel geld in, maar beter later stoppen dan te laat stoppen. Tegen welke vijand wil je dit inzetten? Tegen terroristen in grotten zeker?

Zouden politici duidelijker moeten praten?

Ja, als politici normaal zouden praten dan zouden meer mensen het snappen.

Ik ben aan het eind van mijn vragen. Mijn koffie is op en ik heb zin in een sigaret. Als ik wil gaan betalen, houdt Farshad me tegen. Hij staat erop dat hij betaalt,waarna hij vertelt dat hij het leuk zou vinden als ik ook bij de SP kom. Ik ga er over nadenken. Ik schud hem de hand en wens hem nog een fijne dag. Aardige jongen wel, die Farshad. Ik loop denkend nog even door stad, terwijl ik een hijs neem van mijn sigaret.

Bron: admiration.web-log.nl, 29 oktober 2006

Fakkels en schaamte vanwege dood Maribel

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN – Maribel Rodriguez Martinez had gisteravond onder de Leeuwarder Waag een bijzondere plaats bij de herdenking van de brand op Schiphol- Oost, een jaar geleden. De vrouw uit de Dominicaanse Republiek had een paar maanden in Leeuwarden gewerkt toen ze als illegaal werd opgepakt, in het uitzetcentrum belandde, en met tien anderen in de vlammen omkwam.

Ruim negentig mensen trotseerden de regen om de slachtoffers te herdenken. De eerste herdenking, vorig jaar, mondde nog uit in een woedend protest tegen het vreemdelingenbeleid van minister Rita Verdonk van vreemdelingenzaken. Gisteren overheerste onder het schijnsel van fakkels en het geroffel van djembés de aandacht voor de omgekomenen, en de mensen die nu in uitzetcentra zitten. ,,Vanavond staat niet de politiek centraal, maar de mensen”, aldus organisator Jan-Berend de Vries van het Vluchtelingencollectief.

Maribel, die als prostituee werkte, zat onschuldig vast toen ze omkwam, zei SP-raadslid Farshad Bashir. ,,Ze had niks gedaan. Ze was uit Parijs gekomen om de kost te verdienen.” Dat ze haar Franse verblijfsvergunning bij een controle niet bij zich had, is haar noodlottig geworden, aldus Bashir.

Voor Maribels zoontje Jerry werd een inzameling gehouden, maar eigenlijk zou de Nederlandse overheid hem moeten onderhouden, vond Bashir. Zijn moeder overleed immers onder de hoede van de staat. ,,Zolang het kabinet geen initiatief neemt, betalen wij het onderhoud wel.”

Hoewel twee ministers moesten vertrekken vanwege de Schipholbrand, zeiden veel aanwezigen zich te schamen dat minister Verdonk er nog wel zit. Want niet de brandveiligheid, maar het vreemdelingenbeleid was de hoofdoorzaak van de ramp, stelde Marjan Hoexum.

,,Het meest beangstigend vind ik dat zij niet is vertrokken, dat het parlement en het Nederlandse volk blijkbaar vinden dat het beleid in orde is. Wij zijn hier ook maar met een kleine groep.”

Bron: Leeuwarder Courant, 27 oktober 2006

Faktor Freed: Farshad Bashir

Presintaasje: Dieuwke Kroese en Eelke Lok.
Gasten:
*Foppe de Haan
*Anita Andriesen,
*Farshad Bashir fan Ljouwert. Dizze jonge SP-politikus (18 jier!) sit al yn de gemeenteried en stiet ek al op de kandidaatslist foar de de Socialistische Partij yn de Twadde Keamer. Mar de kâns dat hy dêr ynkomt is net sa grut, want hy stiet op nûmer 25 fan de list. Justerjûn organisearre hy mei oaren yn Ljouwert in betinking fan de slachtoffers fan de Skipholbrân. Ien fan de minsken dy’t dêrby omkaam wie de Maribel, in ynwenster fan Ljouwert. Farshad besiket no jild yn te sammeljen foar har soantsje Jerry. It jonge riedslid is bern yn Kabul yn Afghanistan. Syn famylje is dêr wei flechte doe’t hy noch in jonkje wie. Hoe sjocht hy tsjin de hjoeddeistige situaasje yn it lân oan, en wat fynt hy derfan dat Nederlân nochris wer 130 ekkstra militairen dêr hinne stjoert?
www.farshadbashir.nl

Omrop Fryslân, Faktor Freed, 27 oktober 2006 om 19.15 uur

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 27 oktober 2006

Twintig Friezen prijken op stembiljet voor Kamer

LEEUWARDEN – Twintig inwoners van Friesland prijken op 22 november op het stembiljet voor de landelijke verkiezingen. Zes van hen stevenen op grond van de huidige peilingen af op een kamerzetel. Elf provinciegenoten lijken volstrekt kansloos te zijn. De kieslijsten zijn gisteren gepubliceerd door de kiesraad.

Tot de kandidaten die alleen door een wonder in Tweede Kamer kunnen komen, behoren Anne Schaaf (Dokkum) nummer 25 van de partij Fortuyn, lijstduwer Bauke Vaatstra (Zwaagwesteinde) 23ste bij de Partij voor Nederland, Jan Atze Nicolai (Leeuwarden) plaats 27 van GroenLinks, CDA’er Thea Koster (Leeuwarden, 69ste op de lijst) en PvdA’er Alice Muller (Lemmer, 74).

Nog minder kans maken gegadigden die alleen in Friesland of het Noorden op de lijst staan. De SP probeert stemmen te werven met Farshad Bashir (Leeuwarden, plaats 25) en Frans Baron (Drachten, 27), D66 met Johan Sieswerda (Bakkeveen, 27) en de Partij voor de Dieren met Annemarie van Gelder (Makkinga, 11), Menno Nicolai (Hoornsterzwaag, 12) en Bert Hollander (Oldeberkoop, 13).

Het zestal komt pas in de Kamer als partijgenoten uit dezelfde kieskring doorschuiven naar het kabinet of opstappen. Zowel bij de SP, D66 als de Partij voor de Dieren zijn er echter geen Friezen die hoger op de lijst staan en zo een plaatsje kunnen laten openvallen.

VVD’er Tom Kuperus (Lemmer, 31) en GroenLinkser Isabelle Diks (Leeuwarden/Apeldoorn, 10) moeten hopen dat hun partijen meer zetels gaan halen dan de peilingen nu aangeven. Voor CDA’er Rendert Algra (Jubbega, 54) zal het wachten zijn tot zijn club opnieuw in het kabinet belandt en fractiegenoten naar het kabinet doorschuiven.

CDA’er Joop Atsma (Surhuisterveen, 8), Roland Kortenhorst (Joure, 34) en Sander de Rouwe (Bolsward, 46), PvdA’ers Jacques Tichelaar (Oranjewoud, 13) en Lutz Jacobi (Jirnsum, 24) en de Heerenveense Tineke Huizinga (ChristenUnie, 3) lijken vrij zeker van een kamerzetel.

In 2002 waren er nog 34 Friezen verkiesbaar, in 2003 24. Het aantal partijen dat aan de verkiezingen meedoet, is op het laatst beperkt tot 24. De Financieel Gedupeerden en de Partij voor de Mens en overige aardbewoners zijn afgehaakt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26 oktober 2006

Voor Jerry, wiens moeder stierf in Schiphol-Oost

Van onze verslaggeefster
Karin Sitalsing
GRONINGEN

De moeder van de 10-jarige Jerry Rodriguez kwam vanuit de Dominicaanse Republiek naar Leeuwarden om de kost te verdienen. Maribel prostitueerde zich in Leeuwarden en stuurde geld naar haar familie. Ze werd opgepakt en zou worden teruggestuurd. Dat vond ze niet erg, want ze miste haar familie. Maar die zou ze nooit meer zien. Een jaar geleden kwam ze om het leven in het uitzetcentrum op Schiphol-Oost.

Jerry verbleef in Frans-Guyana en zwierf een tijdje rond na de dood van zijn moeder. Nu woont hij bij zijn opa en oma in de Dominicaanse Republiek, zonder geld om naar school te gaan – want zijn moeder was kostwinster. Om Jerry toch naar school te laten gaan, is een groepje Leeuwarders een inzamelingsactie begonnen.

‘Zijn moeder was hier om Jerry een kans op een goede toekomst te geven’, zegt een van de initiatiefnemers, Jan Berend de Vries. ‘Dat kan ze nu niet meer, en opa en oma hebben ook geen inkomen. Daarom willen wij een gebaar maken ter compensatie.’

Het comité, behalve De Vries bestaande uit pastor Foekema en SP-raadslid Farshad Bashir, hoopt minstens 3000 euro op te halen. In de Dominicaanse Republiek moet de katholieke kerk erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt.

Het viel nog niet mee om Jerry op het spoor te komen, vertelt De Vries. ‘Het kwam erg moeizaam op gang, via vriendinnen van Maribel die aanknopingspunten hadden, zijn we verder gaan zoeken.’

De Vries benadrukt dat de actie een gebaar is. ‘Want er zijn natuurlijk duizenden kinderen als Jerry.’

Bron: de Volkskrant, 26 oktober 2006